Apie programą
Europos Komisijos kvietimai
Tarptautiniai renginiai
Partnerių paieška
Dalyvavimo statistika
Nemokamos konsultacijos
Parama rengti paraiškas
Parama susitikti konsorciumams
Parama ieškoti partnerių
Prizai
  • Pradžia
  • Naujienos
  • Turintiems sprendinių kaip užtikrinti saugaus ir sveiko maisto gamybą, bioįvairovės išsaugojimą yra galimybė tapti nauju H2020 dalyviu

Turintiems sprendinių kaip užtikrinti saugaus ir sveiko maisto gamybą, bioįvairovės išsaugojimą yra galimybė tapti nauju H2020 dalyviu

2017-07-20.jpg

Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“ (toliau – H2020 SC2) tikslas – užtikrinti pakankamus saugaus ir aukštos kokybės maisto bei kitų biologinių produktų kiekius, vystant našias ir tausias gamybos sistemas.

H2020 SC2darbo programoje 2019 m. numatyta skirti 492 mln. eurų saugaus ir sveiko maisto gamybos, tvarios žemdirbystės, miškininkystės, švarių vandenų, biologinės įvairovės ir žiedinės ekonomikos mokslinėms veikloms bei inovacijoms, naujiems verslo modeliams kurti.

Paraiškas kurti naujas žinias ar naujas technologijas vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas (RIA, 100 % finansavimo intensyvumas, 36-48 mėn. trukmė) gali teikti ne mažiau kaip 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar H2020 asocijuotose šalyse

Paraiškas kurti naujus produktus, procesus ar paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus vykdant inovacijų veiklas (IA, 100 % finansavimo intensyvumas pelno nesiekiančioms organizacijoms;70 % – kitiems juridiniams asmenims, 30-36 mėn. trukmė) gali teikti ne mažiau kaip 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar H2020 asocijuotose šalyse.

Paraiškas mokslinių veiklų rezultatų sklaidai, gerosios praktikos viešinimui bei mokslo politikos (politinių dialogų, studijų) strateginiam koordinavimui (CSA, 100 % finansavimo intensyvumas, 12-30 mėn. trukmė) gali teikti 1 juridinis asmuo, įsteigtas ES valstybėje narėje ar H2020 asocijuotoje šalyje.

AnkstesniuoseH2020 SC2kvietimuose kartu su partneriais sėkmingai dalyvavo Aleksandro Stulginskio universitetas (DIABOLOALTERFORGenTreeForwarder2020), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (EUFRUITLEGVALUEPANACEA), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija (TREASURE), Vilniaus universitetas (INMARE), Fizinių ir technologijos mokslų centras (COSMOS), VšĮ Baltijos aplinkos forumas (UNISECO), UAB „Biocentras“ (US4GREENCHEM), Valstybinis miškotvarkos institutas (ALTERFOR), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (DEFEND) ir kt.

2019 m. universitetų, mokslinių tyrimų centrų mokslininkai bei tyrėjai, mažų ir vidutinių įmonių, visuomeninių organizacijų atstovai ir kt. gali dalyvauti rengiant H2020 SC2 paraiškas pagal trijų krypčių 35 kvietimus:

Paraiškos priimamos dalyvių portale iki 2019 m. sausio 23 d.

Lietuvos dalyviai skatinami aktyviai ieškoti partnerių ir teikti paraiškas šiuose kvietimuose:

Trumpos rekomendacijos norintiems tapti naujais H2020 SC2 dalyviais:

  1. Kartu su teminės srities atstovu (NCP) aptarkite kvietimo sąlygas ir apimtis;
  2. Įvertinkite savo galimybes, kompetencijas ir patirtį kvietimo iššūkių sprendimui;
  3. Užpildykite partnerių paieškos pdf formas;
  4. Suraskite koordinatorių ar partnerius, su kuriais galite parengti paraišką.

Kontaktai

Dr. Edita Bagdonaitė, Bio-NCP, MITA, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, tel. (+370) 604 76851, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


© MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA, VALSTYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA. DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE.
A. GOŠTAUTO 12-219, LT-01108 VILNIUS. TEL. +370 (5) 2644708; FAKSAS +370 (5) 2312292; EL. PAŠTAS Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.