Lietuvos inovatoriams ir investuotojams – galimybė dalyvauti Europos inovacijų tarybos valdyboje

2019-03-22.png

Europos inovacijų taryba (angl. European Innovation Council, EIC) – institucija, kuri „Horizontas 2020“ programoje siūlo vieno langelio principo paslaugas naujoviškoms veiklą plėsti galinčioms įmonėms, kuriančioms didelį potencialą turinčias pažangias technologijas. 

2018–2020 m. priemonėje (angl. Enhanced EIC pilot) numatyta skirti 2,7 mlrd. eurų veikloms, kurios padės identifikuoti bei plėtoti sparčiai besivystančias ir didelės rizikos inovacijas turinčias didelį potencialą kurti visiškai naujas rinkas.

Šią savaitę Europos Komisija paskelbė kvietimą ekspertams registruotis ir dalyvauti Europos inovacijų tarybos valdybos narių atrankoje. Valdybą sudarys 15–20 aukšto lygio ekspertų iš įvairių Europos inovacijų ekosistemos sričių. Europos inovacijų tarybos valdybos nariai padės Europos Komisijai įgyvendinti 2018-2020 m. priemonę ir formuos Europos Sąjungos paramą inovacijoms ateityje.

Norintys dalyvauti Europos inovacijų tarybos valdybos veikloje paraiškas kviečiami pateikti iki š. m. gegužės 10 d.

Daugiau informacijos rasite čia.