Trumpos naujienos apie H2020 MVĮ priemonę

2018-07-10_3.jpg

Viena populiariausių europinės mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) priemonių yra skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau - MVĮ). MVĮ priemonės (angl. SME Instrument) tikslas – padėti novatoriškam smulkiam verslui laboratorijose sukurtas naujoves įdiegti rinkoje. Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Europos Sąjungos valstybių narių ar H2020 asocijuotųjų šalių MVĮ. Paraiška parengta anglų kalba pagal nustatytą formą turi būti pateikiama internetu H2020 dalyvių portale.

2014-2017 m. MVĮ priemonei buvo pateikta apie 47000 paraiškų. Per ketverių metų laikotarpį MVĮ priemonės 1,3 mlrd. eurų finansinė parama buvo skirta 37 šalių 3200 MVĮ. Medicinos ir sveikatos sektoriuje inovacijas kuriančių MVĮ buvo finansuota daugiausiai – net 544. Finansinę paramą gavo 360 „švaros technologijų“ (angl. Cleantech) sektoriaus ir 330 energetikos sektoriaus MVĮ. Mikroįmonės (mažiau nei 10 darbuotojų) sudarė 57 %, o pradedančiosios (angl. Start-up, mažiau nei 6 metai rinkoje) įmonės - 51 % visų finansavimą gavusių įmonių. Finansuojamos greitai augančios MVĮ – įmonėse apyvarta vidutiniškai didėja 118 %, įdarbinimas - 158 %, pelningumas - 48 %. Be to, MVĮ priemonės investuotas euras generuoja net 1,6 euro privačių investicijų. Sėkmingiausios MVĮ priemonės finansuotos 8 MVĮ gavo prieigą prie akcijų rinkos (angl. Stock market), o 18 – buvo įsigytos didelių įmonių [https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/sme-instrument-impact-report-digital.pdf].

Dažniausiai finansuojamos įmonės kuriančios ardančiąsias inovacijas dirbtinio intelekto, 3D vaizdinimo ir spausdinimo, saulės baterijų, precizinės žemdirbystės, genų terapijos, nanotechnologijų, vandenilio transporto ir naujų kuro elementų, naujos kartos baterijų, dronų ir skysčių biopsijos ir kitose pramonės srityse.

2018-2020 m. MVĮ priemonėje numatyta skirti 1,6 mlrd. eurų investiciją. Paraiškos yra priimamos nuolat, jų vertinimas atliekamas keturis kartus per metus. 10 puslapių MVĮ priemonės 1 etapo paraiška galimybių studijai finansuoti (50 000 Eur, 70 % finansavimo intensyvumas) vidutiniškai įvertinama per 30 d., o 30 puslapių inovacijų projekto (demonstravimas, prototipo tikrinimas, taikymas, plėtra ir t.t.) paraiška (500 000 – 2 500 000 Eur, 70 % finansavimo intensyvumas) - per 60 d. Nuo 2018 m. yra taikoma naujovė paraiškų vertinimo procese – dalis MVĮ priemonės 2 etapo gerai įvertintų paraiškų rengėjų yra kviečiami pristatyti žodinius pranešimus. Žodinis MVĮ priemonės paraiškos pristatymas turi labai svarbią reikšmę ir įtakoja galutinį sprendimą dėl finansavimo skyrimo.

Rengiant paraišką svarbu atkreipti dėmesį į poveikio (angl. Impact) vertinimo kriterijų ir atitinkamai subkriterijus – verslo strategiją, verslo modelį, kuriamos rinkos potencialą, įmonės finansines galimybes, darbuotojų gebėjimus ir jų motyvaciją. Vertinimo rezultatai rodo, kad būtent šis kriterijus ir jam taikomi subkriterijai paraiškose būna silpnai aprašyti, todėl vertinami žemiausiais balais.

Artimiausios MVĮ priemonės paraiškų vertinimo datos:

Paraiškų rengėjams rekomenduojame kreiptis į nacionalinius atstovus (angl. National Contact Points – NCP). NCP nemokamai atlieka paraiškos pirminio ir galutinio variantų patikrinimą (angl. Pre-reading), teikia patarimus kaip tobulinti paraišką.

Kontaktai
Dr. Edita Bagdonaitė, SME NCP, MITA, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, tel. (+370) 604 76851, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.