H2020 Bio-pramonės bendroji iniciatyva kviečia teikti paraiškas arba dalyvauti ekspertinio vertinimo procese

2018-04-24.jpg

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra š. m. balandžio 19 d. Kaune organizavo informacinę dieną „Bio-pramonės bendroji iniciatyva: 2018 m. kvietimas“. Renginį moderavo Kauno technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijos katedros prof. habil. dr. Rimantas Venskutonis, pranešimus skaitė 8 pranešėjai, diskusijose dalyvavo 45 pramoninės biotechnologijos sektoriaus mokslo ir verslo atstovai.

Dr. Inga Matijošytė, Lietuvos atstovė Bio-pramonės bendrosios iniciatyvos (angl. Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU) nacionalinių atstovų grupėje, akcentavo, kad 2014-2017 m. kvietimuose Lietuvos dalyviai teikė 10 paraiškų, iš jų 3 paraiškos buvo įvertintos aukštesniu nei slenkstinis balu, tačiau finansavimas skirtas tik vienam projektui. 2018-2020 m. laukiama aktyvesnio mūsų šalies atstovų dalyvavimo.

BBI JU projektų vadovė Pilar Llorente informavo, kad Europos Komisijos ir Biologinės pramonės konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė „Bio-pramonės bendroji iniciatyva“ paskelbė 5-ąjį kvietimą teikti paraiškas, kurio biudžetas – 115 mln. eurų. Be to, tikimasi sulaukti papildomo apie 45 mln. eurų projektų dalyvių įnašo. Kvietimai teikti paraiškas paskelbti 21 teminėje srityje 4-iose strateginėse kryptyse: 1) žaliavos; 2) procesai; 3) produktai; 4) įsisavinimas rinkoje. Mokslinių tyrimų centrai ir universitetai projektinėse veiklose bus finansuojami 100 proc. Mažų ir vidutinių įmonių maksimalus finansavimo intensyvumas priklausys nuo vykdomų veiklų – koordinavimo ir paramos (CSA) projektai bei moksliniai tyrimai (RIA) bus finansuojami 100 proc., inovacijų veiklos (IA) – 70 proc. Didelės įmonės dalyvausiančios inovacijų veiklose (IA) galės gauti finansavimą iki 70 proc. intensyvumu. Paraiškos bus priimamos iki 2018 m. rugsėjo 6 d. BBI JU atstovė pabrėžė, kad paraiškų vertinimo procesas yra trumpas, todėl rezultatus planuojama paskelbti jau š. m. gruodžio mėn., o sutartys su projektų vykdytojais turėtų būti pasirašytos iki 2019 m. gegužės 6 d.

BBI JU projektų vadovė Pilar Llorente kvietė Lietuvos atstovus aktyviai dalyvauti teikiant paraiškas arba registruotis ekspertais bei dalyvauti paraiškų ekspertinio vertinimo procese. Užsiregistravusieji ekspertais Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalyvių portale maloniai kviečiami pateikti informaciją ir elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Renginyje BBI JU paraiškų rengimo patirtį skleidė projekto US4GreenChem koordinatorius Fabio Pereira (Vokietija) bei šio konsorciumo vienas dalyvių prof. habil. dr. Saulius Grigiškis (Lietuva). Buvo pabrėžta, kad sudarant konsorciumą labai svarbu rasti papildančius vienas kitą partnerius bei ankstesnio bendradarbiavimo su Europos ar kitų šalių bio-pramonės atstovais patirtis. Projekto rezultatų sklaidai ir projekto valdymui paraiškoje rekomenduojama planuoti atskirus darbo paketus. Paraiškoje būtina pabrėžti kuriamo produkto komercinimo galimybes.

Renginyje patirtimi dalinosi BBI JU koordinavimo ir paramos projekto Pilots4U vykdytojas dr. Frederik De Bruyn (Belgija). Pranešėjas pabrėžė, kad vykdant bendradarbiavimo projektus ir naudojantis atvira bandomosios ir demonstracinės infrastruktūros įranga, galima greičiau, pigiau ir geriau kurti naujus bioproduktus bei pateikti juos į rinką. Dr. Frederik De Bruyn pakvietė renginio dalyvius susipažinti su Pilots4U duomenų baze bei užpildyti klausimyną apie įrangos ir paslaugų poreikį komercinant inovatyvius procesus, technologijas ar produktus.

AB „AUGA Group“ verslo plėtros ir inovacijų vadovas Albinas Zakarauskas pranešime pristatė Lietuvoje taikomus tvaraus ūkininkavimo metodus, įmonėje įdiegtas naujas technologijas, taikomą verslo modelį, kuriamus produktus bei jų rinkas. AB „AUGA Group“ gaminamus produktus eksportuoja į 17 šalių, tarp jų į Izraelį ir Japoniją. Pranešėjas pabrėžė, kad vykdydama verslo plėtrą ir kurdama inovacijas AB „AUGA Group“ artimiausiu metu tikisi sukurti 5 naujas technologijas ir prototipą.

Bio-NCP (angl. National Contact Point) dr. Edita Bagdonaitė renginyje pristatė MITA teikiamas konsultacines paslaugas „Horizontas 2020“ paraiškų rengėjams bei pakvietė mokslo ir studijų institucijų atstovus teikti paraiškas dėl lėšų skyrimo dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose (https://www.e-mokslovartai.lt/all-calls-for-proposals/-/call/bc7aabc8-458f-4cf1-a2e1-a5b030c60f33 ) ir konsultacinių paslaugų išlaidoms apmokėti (https://www.e-mokslovartai.lt/all-calls-for-proposals/-/call/7d55071a-b5cf-4fd0-ad2e-951d973b2431 ).

MITA atstovė Daiva Keršienė pristatė partnerių paieškos galimybes įmonėms. Pranešėja informavo, kad pagal administruojamą priemonę remiama veikla – įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, skirtuose susipažinti su programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose, parengti projektų paraiškas, ir tarptautinių renginių, skirtų parengti projektų paraiškas, organizavimas. Agentūrai paraiškos teikiamos nuolat (https://www.e-mokslovartai.lt/all-calls-for-proposals/-/call/23420cf6-769d-4355-aef9-9f6a07f5e214), bet ne vėliau kaip likus 21 dienų iki tarptautinio renginio užsienyje arba ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki renginio organizuojamo Lietuvoje.

Renginyje buvo aktyviai diskutuojama apie tai, kad dalyvavimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose būtų naudingas nes skatintų Lietuvos pramoninės biotechnologijos sektoriaus plėtrą bei inovacijas visoje biologinės pramonės vertės grandinėje.