Kvietimas teikti paraiškas EIT maisto centrams steigti (EIT Food Hubs)

2017-09-07.jpg

Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT) yra ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos "Horizontas 2020" dalis. EIT skatina talentingus verslininkus, remia naujas idėjas, kuria "žinių trikampį", kurį sudaro pirmaujančios įmonės, universitetai ir tyrimų centrai, ir taip formuoja dinamiškas tarpvalstybines partnerystės struktūras.

EIT inovacijų bendrijos kuria ir randa novatoriškus didelių uždavinių sprendimus tokiose srityse kaip energetika, klimatas, sveikata, žaliavos, skaitmeninimas ir maistas.

EIT Maisto ŽIB (EIT FOOD) užtikrina, kad Europa būtų pasaulinės maisto inovacijų ir gamybos revoliucijos centre.

"EIT Food" kvietimas skirtas 11 organizacijų, kurios planuoja steigti EIT Maisto centrus šiose tikslinėse šalyse: Kroatijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje ir Turkijoje.

Plačiau apie kvietimą: https://www.eitfood.eu/news-contact/

Paraiškų pateikimo terminas: 2018 m. sausio 30 d.