EK atidarė naują „Europos Horizontas“ misijų svetainę

2020-08-20-2.jpg

Europos Komisija (EK) siekdama, kad ES moksliniai tyrimai ir inovacijos užtikrintų didesnį matomumą ir poveikį bei būtų geriau susiejami su visuomenės ir piliečių poreikiais, neseniai atidarė naują „Europos Horizontas“ misijų svetainę, kurioje yra visa svarbi informacija apie penkias mokslinių tyrimų ir inovacijų misijų sritis:

Misija - veiksmų visuma, kuria siekiama per nustatytą laiką pasiekti plataus užmojo, įkvepiantį ir išmatuojamą tikslą, darantį poveikį visuomenei ir politikos formavimui, svarbų daugumai Europos gyventojų.

Svetainėje Europos piliečiai ir suinteresuotosios šalys gali pasidalyti savo idėjomis ir mintimis ar sprendimais bei diskutuoti su ekspertais apie didžiausias problemas su kuriomis susiduria visuomenė. Tai yra kiekvienam iš mūsų unikali galimybė dalyvauti mokslinių tyrimų ir inovacijų programos rengime bei teikti siūlymus, atsižvelgiant į tai, kas yra aktualiausia Europoje ir pasaulyje.

Šiuo metu EK kviečia dalyvauti apklausoje ir pateikti nuomonę apie dirvožemio būklės ir maisto srities iššūkius. 

Be to, organizuojama daug renginių, kuriuose konsultuojamasi su Europos gyventojais ir renkama jų nuomonė ar idėjos.

Misijos bus vykdomos 2021-2027 m. įgyvendinant Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe). Š. m. balandžio 29 d. EK paskelbė pirmąją „Europos Horizontas“ įgyvendinimo strategijos versiją, kuri yra esminė siekiant programos tikslų. „Europos horizontas“ taps šiuo metu vykdomos programos „Horizontas 2020“ tęsiniu.