Artėja „Horizontas 2020“ kvietimas „Žaliojo kurso“ sritims

2020-08-20.jpg

Europos žaliasis kursas – veiksmų planas, kuriuo siekiama:

Siekdama reaguoti į Europos ekologinio susitarimo tikslų skubumą ir užmojus, „Horizontas 2020“ netrukus paskelbs kvietimą, kurio vertė beveik 1 milijardas eurų. Kvietimą numatoma paskelbti š. m. rugsėjo mėn. viduryje.

Kvietimą sudarys aštuonios teminės (klimatas, energetika, tvari pramonė, statyba ir renovacija, tvarus judumas, nuo lauko iki stalo, biologinė įvairovė, nustokime teršti) sritys ir kelios horizontalios sritys.

Plačiau: