Dalyvavimo statistika

Lietuvos dalyvavimas H2020

1

H2020 gautas finansavimas pagal šalis (Eur)

2

Lietuvos dalyvių gauto H2020 finansavimo pasiskirstymas pagal sektorius (proc)

3

Lietuvos dalyvių gavusių/negavusių finansavimą paraiškų skaičius ir sėkmės rodiklis pagal metus

4

Lietuvos dalyvių gautas H2020 finansavimas pagal temines sritis (Eur)

5

Didžiausią H2020 finansavimą gavę Lietuvos dalyviai (Eur)

6

Lietuvos dalyvių gauto finansavimo pasiskirstymas H2020 projektuose pagal dalyvavimo projektuose skaičių

7

Lietuvos partnerystės H2020 projektuose

8

Parengta pagal EK statistikos portalo (2019-07-16) duomenis.