Dalyvavimo statistika

Lietuvos dalyvavimas H2020

1

Lietuvos užimama vieta H2020 pagal įvairius rodiklius (tarp 28 ES valstybių narių)

2

H2020 gautas finansavimas pagal šalis (Eur)

3

Lietuvos dalyvių gauto H2020 finansavimo pasiskirstymas pagal sektorius (proc) 

4

Lietuvos dalyvių gavusių/negavusių finansavimą paraiškų skaičius ir sėkmės rodiklis pagal metus

5

Lietuvos dalyvių gautas H2020 finansavimas pagal temines sritis (Eur)

6

Didžiausią H2020 finansavimą gavę Lietuvos dalyviai (Eur)

7

Lietuvos dalyvių pasiskirstymas H2020 projektuose pagal temines sritis

8

Lietuvos partnerystės H2020 projektuose

9

 

Parengta pagal EK statistikos portalo (2019-11-08) duomenis.