STATISTIKA

LIETUVOS DALYVAVIMAS PROGRAMOJE HORIZONTAS 2020

 
 
 
Horizontas 2020 finansuotinų paraiškų sąrašas:

Teminė sritis

Veikla

Pateikta paraiškų

Patvirtintos finansavimui paraiškų skaičius

Sėkmės rodiklis

Pažangus mokslas

Europos mokslo taryba

29

0

0.00 %

Ateities ir kuriamos technologijos

36

1

2.78 %

Marie Sklodowska Curie veiklos

207

22

10.63 %

Mokslinių tyrimų infrastruktūros

12

7

58.33 %

Iš viso:

284

30

10.56 %

Pramonės lyderystė

Informacinės ir ryšių technologijos

185

15

8.10 %

Nanotechnologijos ir naujos medžiagos

69

5

7.25%

Biotechnologijos

6

0

0.00 %

Pažangi gamyba

31

3

9.68 %

Kosmoso technologijos

15

4

26.67 %

Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0.00 %

MVĮ inovacijos

10

9

90.00 %

Iš viso:

319

36

11.29 %

Socialiniai iššūkiai

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

129

3

2.33 %

Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

69

13

18.84 %

Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

165

19

11.52 %

Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

75

27

36.00 %

Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

53

8

15.09 %

Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

164

14

8.54 %

Saugios visuomenės

43

0

0.00 %

Iš viso:

698

84

12.03 %

Priemonė "Spartus inovacijų diegimas"

20 0 0.00%

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

32

3

9.38 %

Mokslas visuomenėje

88

7

8.33 %

Euratomas (2014-2018)

15

10

66.66 %

 
 
Horizontas 2020  finansuotinų paraiškų grafinė statistika:
 

 Dalyvavimas pagal organizacijos tipą:

 
Duomenų šaltinis E-CORDA 2016-09-30