STATISTIKA

Lietuvos dalyvavimas H2020:

• Lietuvos atstovai dalyvavo teikiant 1309 H2020 paraiškas, kuriose buvo 1588  dalyviai iš Lietuvos.
• Lietuvos dalyvių skaičius  H2020 projektuose – 178, iš kurių 29 yra projektų  koordinatoriai.
• Lietuvos dalyvių biudžetas H2020  projektuose yra 26,749 mln. eurų, iš kurių  EK skirtos lėšos – 21,181 mln. eurų.
• Vienam H2020 projekto dalyviui iš Lietuvos  vidutiniškai tenka apie 118,99 tūkst. eurų.
• Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 11,78%, o pagal EK skirtas lėšas – 5,84%.
 

Lietuvos dalyvių skaičius H2020 ir jiems skirta EK dotacija pagal institucijos tipą:

 
 

Lietuvos partnerystės H2020 projektuose:

 

Daugiausiai H2020 projektų vykdantys Lietuvos dalyviai:
 
 
Lietuvos dalyvių skaičius ir sėkmės rodiklis H2020:
 

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

1.1 Europos mokslo taryba

32

0

0

-

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

49

1

2,04

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

222

23

10,36

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

13

6

46,15

2. Pramonės lyderystė

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

185

17

9,19

2.2 Nanotechnologijos

43

4

9,30

2.3 Naujos medžiagos

11

2

18,18

-

2.4 Biotechnologijos

6

0

0

-

2.5 Pažangi gamyba

31

2

6,45

-

2.6 Kosmoso technologijos

16

4

25,00

↓ 

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0

-

2.8 MVĮ instrumentas

12

7

58,33

3. Visuomenės iššūkiai

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

125

5

4,00

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

79

14

17,72

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

189

25

13,23

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

84

27

32,14

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

54

9

16,67

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

165

14

8,48

3.7 Saugios visuomenės

60

2

3,33

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

35

3

8,57

5. Mokslas visuomenėje

116

9

7,76 

6. Cross-theme

26

1

3,85

7. Euratomas (2014-2018)

32

12

37,50

Iš viso:

1588

187

11,78

 
Duomenų šaltinis E-CORDA 2017-02-28