Pagrindiniai dokumentai

Programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės (reglamentas Nr. 1290/2013) [LT]

Bendrasis pavyzdinis dotacijos susitarimas su vienu gavėju [EN]

Bendrasis pavyzdinis dotacijos susitarimas su daugiau kaip vienu gavėju [EN]

Anotuota pavyzdinė dotacijos sutartis [EN]

Asocijuotos šalys programoje Horizontas 2020 [EN]

Trečiųjų šalių dalyvavimas programoje Horizontas 2020 [EN]