• Titulinis
  • >
  • NACIONALINIAI KONTAKTINIAI ASMENYS LIETUVOJE

NACIONALINIAI KONTAKTINIAI ASMENYS LIETUVOJE

Nacionalinių kontaktinių asmenų (NCP) pagrindinė funkcija suteikti  praktinę informaciją ir pagalbą visais dalyvavimo aspektų "Horizontas 2020" programoje.

Atstovų sąrašas

Tematika

Atstovo vardas, pavardė

Pareigos institucijoje

Kontaktai

Nacionalinis NCP koordinatorius Kristina Babelytė-Labanauskė Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja

+370 5 2191220

kristina.babelyte-labanauske@smm.lt

Teisiniai ir finansiniai aspektai Artūras Vaznys Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyriausiasis specialistas

+370 5 2 127432

arturas.vaznys@mita.lt

Teisiniai ir finansiniai aspektai

Vaida Ražanauskė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Finansų ir ūkio skyriaus vedėja

+370 5 2 644703

vaida.razanauske@mita.lt

Teisiniai ir finansiniai aspektai (alternatyvus atstovas) Domilė Lideikytė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriausvedėja

+370 5 2 644706

domile.lideikyte@mita.lt

Teisiniai ir finansiniai aspektai (alternatyvus atstovas) Vaida Miškinytė Lietuvos mokslo tarybos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

+370 5 2 360504

vaida.miskinyte@lmt.lt

Mažos, vidutinės įmonės dr. Edita Bagdonaitė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė

+370 5 2 644700

edita.bagdonaite@mita.lt

Mažos, vidutinės įmonės (alternatyvus atstovas)

dr. Arvydas Sutkus Lietuvos inovacijų centro projektų vadybininkas

+370 618 18034

a.sutkus@lic.lt

Galimybės gauti finansavimą Gintas Kimtys Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus pavaduotojas

+370 5 2 644423

gintas.kimtys@mita.lt

Galimybės gauti finansavimą (alternatyvus atstovas) Sonata Juciutė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projektų specialistė

+370 5 2 127430

sonata.juciute@mita.lt

Galimybės gauti finansavimą (alternatyvus atstovas)

dr. Mantas Vilys Lietuvos inovacijų centro direktorius

+370 686 50156

m.vilys@lic.lt

Europos Mokslinių Tyrimų Taryba dr. Saulius Marcinkonis Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

+370 5 2618530

saulius.marcinkonis@lmt.lt

Būsimos ir atsirandančios technologijos Žanas Matuzanis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyriausiasis specialistas

+370 5 2 644715

zanas.matuzanis@mita.lt

Marie Sklodowska Curie įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos dr. Aistė Vilkanauskytė Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vedėja

+370 5 2621939

aiste.vilkanauskyte@lmt.lt

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros dr. Viktoras Mongirdas Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

+370 5 2105335

viktoras.mongirdas@lmt.lt

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros (alternatyvus atstovas)

Ričardas Valančiauskas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas

+370 5 2 127434

ricardas.valanciauskas@mita.lt

Informacinės ir komunikacinės technologijos (IRT) Žanas Matuzanis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyriausiasis specialistas

+370 5 2 644715

zanas.matuzanis@mita.lt

Nanotechnologija, pažangios medžiagos, pažangi gamyba bei perdirbimas dr. Edita Bagdonaitė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė

+370 5 2 644700

edita.bagdonaite@mita.lt

Nanotechnologija, pažangios medžiagos, pažangi gamyba bei perdirbimas Birutė Bukauskaitė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vyriausioji patarėja

+370 5 2 127436

birute.bukauskaite@mita.lt

Kosmosas Sonata Juciutė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projektų specialistė

+370 5 2 127430

sonata.juciute@mita.lt

Kosmosas (alternatyvus atstovas)

dr. Viktoras Mongirdas Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

+370 5 2105335

viktoras.mongirdas@lmt.lt

Kosmosas (alternatyvus atstovas)

Saulius Lapienis Lietuvos inovacijų centro projektų konsultantas

+370 698 83021

s.lapienis@lic.lt

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė dr. Saulius Marcinkonis Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

+370 5 2618530

saulius.marcinkonis@lmt.lt

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė (alternatyvus atstovas)

dr. Edita Bagdonaitė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė

+370 5 2 644 700

edita.bagdonaite@mita.lt

Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika dr. Edita Bagdonaitė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė

+370 5 2 644 700

edita.bagdonaite@mita.lt

Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika

(alternatyvus atstovas)

dr. Saulius Marcinkonis Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

+370 5 2618530

saulius.marcinkonis@lmt.lt

Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija Sonata Juciutė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projektų specialistė

+370 5 2 127430

sonata.juciute@mita.lt

Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija (alternatyvus atstovas) Ričardas Valančiauskas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas

+370 5 2 127434

ricardas.valanciauskas@mita.lt

Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas Ričardas Valančiauskas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas

+370 5 2 127434

ricardas.valanciauskas@mita.lt

Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas

dr. Viktoras Mongirdas Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

+370 5 2105335

viktoras.mongirdas@lmt.lt

Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė Daiva Kiminaitė Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė

+370 5 2360508

daiva.kiminaite@lmt.lt

Saugumas Ričardas Valančiauskas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas

+370 5 2 127434

ricardas.valanciauskas@mita.lt

Saugumas (alternatyvus atstovas) Sonata Juciutė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projektų specialistė

+370 5 2 127430

sonata.juciute@mita.lt

Euroatomas Sonata Juciutė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projektų specialistė

+370 5 2 127430

sonata.juciute@mita.lt

Euroatomas (alternatyvus atstovas) Ričardas Valančiauskas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas

+370 5 2 127434

ricardas.valanciauskas@mita.lt

Jungtinis mokslinių tyrimų centras Kornelija Janavičiūtė Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė

+370 5 2107396

kornelija.janaviciute@lmt.lt

Jungtinis mokslinių tyrimų centras (alternatyvus atstovas) dr. Ramojus Reimeris Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Inovacijų politikos analizės skyriaus vadovas, vykdantis direktoriaus funkcijas

+370 5 2430403

ramojus.reimeris@mosta.lt

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Daiva Kiminaitė Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė

+370 5 2360508

daiva.kiminaite@lmt.lt

Mokslas ir visuomenė Aušra Gribauskienė Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė

+370 5 2191171

ausra.gribauskiene@smm.lt

Mokslas ir visuomenė (alternatyvus atstovas) Darius Grigaliūnas Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorius

+370 5 2360507

darius.grigaliunas@lmt.lt