MITA vykdomi H2020 projektai

MITA dalyvauja EK finansuojamame programos Horizontas 2020 nacionalinių atstovų projekte COSMOS2020.

Nacionalinių atstovų veiklos tai:

  •    konsultacijų teikimas – dalyvavimas programoje, programos taisyklės, paraiškų rengimas ir teikimas ir kt.
  •   renginių organizavimas
  •   pagalba ieškant partnerių projektams
  •   naujienų sklaida
  •   mokymai
  •   skatinančių dalyvavimą veiklų administravimas

Projektas yra skirtas ne tik nacionalinių atstovų profesinių žinių ugdymui ir mokymams, bet ir padeda gerinti klientams teikiamų paslaugų kokybę.

Projekto finansuojamos veiklos – internetiniais tinklalapis, partnerių duomenų bazės, seminarų, tarptautinių informacinių dienų ir partnerių paieškos renginių organizavimas, programos tematikų viešinimas renginiuose.

 

Besidominčius kosmoso tyrimų tematikomis kviečiame lankytis projekto COSMOS2020 tinklalapyje – http://space-ncp.net/.

Čia jūs galėsite rasti naujienas skirtas ne tik programos Horizontas 2020 tematikoms, bet ir kosmoso tematikai plačiąja prasme, informaciją apie renginius, EK finansuojamas kosmoso tyrimų programas, programoje Horizontas 2020 finansuotus projektus, potencialių partnerių duomenų bazę, projekto COSMOS2020 teikiamas paslaugas, galimybę gauti pagalbą dominančiomis temomis ir kt.