Kvietimai

2016-2017 m. KVIETIMŲ KALENDORIUS

Teminės sritys ir kvietimai Kvietimo kodas

2016 m. biudžetas,

mln. Eur.

Galioja iki
Ateities ir besikuriančios technologijos – 4 kvietimai
Naujos idėjos naujoms technologijoms H2020-FETOPEN-2016-2017 88,2 Priklauso nuo tematikos
Aukšto našumo kompiuterinės technologijos H2020-FETHPC-2016-2017 41 2016.09.27
Tarpdisciplininiai mokslo ir technologijų iššūkiai H2020-FETFLAG-2016 9 2016.03.01
Besikuriančių technologijų skatinimas H2020-FETPROACT-2016-2017 90 2016.04.12
 
Informacinės technologijos – 4 kvietimai
IRT kvietimas H2020-ICT-2016-2017 463,5

2016.01.19

2016.04.12

Daiktų internetas H2020-IOT-2016-2017 104 2016.04.12
Bendras kvietimas su Japonija H2020-EUJ-2016 7 2016.01.19
Bendras kvietimas su Pietų Korėja H2020-EUK-2016 6 2016.01.19
 
Nano ir naujų medžiagų, Biotechnologijų ir Ateities gamybos kvietimas H2020-NMBP-2016-2017 230,78 2016.01.21
 
Kosmosas – 2 kvietimai
Žemės stebėjimas H2020-EO-2016 21,85 2016.03.03
Europos kosminio sektoriaus konkurencingumo užtikrinimas H2020-COMPET-2016 65,85 2016.03.03
 
Verslo angelų ir kitų investuotojų gebėjimų ugdymas H2020-CBBA-2016 2,5 2016.02.16
 
Maistas, žemės ūkis, miškų ir vandenų tyrimai – 4 kvietimai
Tvarus maistas ir maisto sauga H2020-SFS-2016-2017 182,5

2016.02.17

2016.09.13

Bioekonomika H2020-BB-2016-2017 12

2016.02.17

2016.09.13

Vandenynų tyrimai bei resursai H2020-BG-2016-2017 80

2016.02.17

2016.09.13

Kaimiškų vietovių skatinimas H2020-RUR-2016-2017 66

2016.02.17

2016.09.13

 
Energetika – 4 kvietimai
Konkurencinga mažai iškastinio kuro naudojanti energetika H2020-LCE-2016-2017 227,96 Priklauso nuo tematikos
Išmanūs ir tvarūs miestai ir bendruomenės H2020-SCC-2016-2017 120

2016.03.08

2016.04.05

Energetinis efektyvumas H2020-EE-2016-2017 88

2016.01.21

2016.09.15

Energetiškai efektyvūs pastatai H2020-EEB-2016-2017 49 2016.01.21
 
Euratomas – 1 kvietimas
Branduolinis skilimas NFRP-2016-2017 57,74 2016.10.05
 
Transportas – 3 kvietimai
Automatizuotas kelių transportas H2020-ART-2016-2017 64

2016.01.20

2016.01.26

Žalieji automobiliai (elektromobilių iniciatyva) H2020-GV-2016-2017 78,5 2016.01.26
Transportas ekonomikos augimui H2020-MG-2016-2017 76,1

2016.01.20

2016.01.26

 
Saugios visuomenės – 3 kvietimai
Kritinių infrastruktūrų sauga H2020-CIP-2016-2017 10 2016.08.25
Saugumas H2020-SEC-2016-2017 113,25 2016.08.25
Skaitmeninis saugumas H2020-DS-2016-2017 63,5 Priklauso nuo tematikos
 
Nuolat atviri kvietimai
MVĮ inovatyvumą skatinantis instrumentas – 1 fazė H2020-SMEInst-2016-2017 33,04 -
MVĮ inovatyvumą skatinantis instrumentas – 2 fazė 297,36 -
kvietimas Spartus inovacijų diegimas H2020-FTIPilot-2016 93,145 -