Kvietimai

2016-2017 m.  KVIETIMŲ KALENDORIUS

Teminės sritys ir kvietimai

Kvietimo kodas

2017 m. biudžetas,

mln. Eur.

Galioja iki

Ateities ir besikuriančios technologijos

Naujos idėjos naujoms technologijoms

H2020-FETOPEN-2016-2017

113,8

Priklauso nuo tematikos

Besikuriančių technologijų skatinimas

H2020-FETPROACT-2016-2017

5

2017.01.24

 

Horizonto prizai

Mažai iškastinio kuro naudojanti energetikos skatinimas -Fotovoltaika

H2020-LCE-PRIZES-2016-02

0,75

2018.09.26

Mažai iškastinio kuro naudojanti energetikos skatinimas – CO2 mažinimas

H2020-LCE-PRIZES-2016-03

1,5

2019.04.03

Mažai iškastinio kuro naudojanti energetikos skatinimas – sprendimai ligoninėms

H2020-LCE-PRIZES-2016-01

1,0

2019.04.03

Švariausias ateities variklis

H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016

3,5

2019.08.20

Variklio modifikavimas oro taršai mažinti

H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016

1,5

2017.09.12

Medicininių gimdymo problemų sprendimai

H2020-BirthDayPrize-2016

1,0

2017.09.06

 

Kosmosas

Žemės stebėjimas

H2020-EO-2017

22

2017.03.01

Europos kosminio sektoriaus konkurencingumo užtikrinimas

H2020-COMPET-2017

43,5

2017.03.01

Palydovinės navigacijos (Galileo) taikymai

H2020-GALILEO-GSA-2017

33

2017.03.01

 

Maistas, žemės ūkis, miškų ir vandenų tyrimai

Tvarus maistas ir maisto sauga

H2020-SFS-2016-2017

280,57

2017.02.14

Vandenynų tyrimai bei resursai

H2020-BG-2016-2017

48,4

2017.02.14

Kaimiškų vietovių skatinimas

H2020-RUR-2016-2017

61

2017.02.14

 

Energetika

Konkurencinga mažai iškastinio kuro naudojanti energetika

H2020-LCE-2016-2017

347,89

Priklauso nuo tematikos

Energetinis efektyvumas

H2020-EE-2016-2017

18

2017.01.19

 

Transportas

Automatizuotas kelių transportas

H2020-ART-2016-2017

50

2017.01.26

Žalieji automobiliai (elektromobilių iniciatyva)

H2020-GV-2016-2017

113

2017.02.01

Transportas ekonomikos augimui

H2020-MG-2016-2017

226,7

2017.01.26

2017.02.01

 

Pramonės lyderystės kvietimai

Bioekonomika

H2020-BB-2016-2017

26,47

2017.02.17

ES-Brazilijos bendras kvietimas (IRT tematika)

H2020-EUB-2017

8

2017.03.14

Energetiškai efektyvūs statiniai

H2020-EEB-2016-2017

54,88

2017.01.19

Išmanūs ir tvarūs miestai ir bendruomenės

H2020-SCC-2016-2017

113,5

2017.02.14

2017.03.07

(dviejų pakopų)

Pramonė 2020 žiedinėje ekonomikoje

H2020-IND-CE-2016-2017

324,95

2017.01.19

2017.03.07

(dviejų pakopų)

 

MVĮ priemonės ir MVĮ inovatyvumo skatinimo kvietimai

MVĮ inovatyvumą skatinantis instrumentas – 1 fazė

H2020-SMEInst-2016-2017

33,25

Nuolat atviras

MVĮ inovatyvumą skatinantis instrumentas – 2 fazė

379,26

Nuolat atviras

Inovacijų skatinimas įmonėse

H2020-INNOSUP-2016-2017

25,9

Priklauso nuo tematikos