Ikiprekybiniai pirkimai

Kviečiame perkančiąsias organizacijas dalyvauti Horizontas 2020 ikiprekybiniuose ir inovatyviuosiuose viešuosiuose pirkimuose!

„Horizontas 2020“ yra didžiausia kada nors egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kurioje, kaip viena iš finansuojamų veiklų yra  ikiprekybinių bei inovatyvių sprendimų viešiejipirkimai.

Paraiškas pirkimų organizavimui gali teikti tarptautiniai konsorciumai, kuriuos turi sudaryti 3 nepriklausomi juridiniai asmenys iš 3 skirtingų ES arba asocijuotų šalių, iš kurių 2 turi būti nepriklausomos perkančios organizacijos. Ikiprekybinių pirkimų finansavimo intensyvumas yra iki 90%, inovatyvių sprendimų pirkimo – iki 35%, paruošiamosios (koordinavimo ir paramos) veiklos finansuojamos 100%.  Paraiškuose siūlomi sprendimų pirkimai turi būti aktualūs tarptautiniu mastu.

Šiuo metu programoje Horizontas 2020 paskelbti šie kvietimai:

Ikiprekybiniai pirkimai:

1.      Sistemų pajėgumai, smulkių ir vidutinių įmonių lyginamosios analizės veiksmai, saugos sertifikavimas (angl. System abilities, SME & benchmarking actions, safety certification)

Kvietimo galiojimas: 2016-12-08 – 2017-04-25

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-27-2017.html

2.      Dirvožemio nukenksminimo sprendimų ikiprekybiniai pirkimai (angl. Pre-commercial procurement on soil decontamination)

Kvietimo galiojimas: 2016-11-08 – 2017-03-07

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-26-2017.html

3.      Plačiajuosčio ryšio sistemos (angl. Broadband communication systems)

Kvietimo galiojimas: 2017-03-01 – 2017-04-24

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-04-drs-2017.html

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/drs-18-2015.html

4.      Priemonių ir metodų rinkiniai kriminalistikos laboratorijoms (angl. Toolkits integrating tools and techniques for forensic laboratories)

Kvietimo galiojimas: 2017-03-01 – 2017-04-24

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-09-fct-2017.html

5.      Naujosios kartos ES išorės politiką palaikančios informacinės sistemos (angl. Next generation of information systems to support EU external policies)

Kvietimo galiojimas: 2017-03-01 – 2017-04-24

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-13-bes-2017.html

 

Inovatyvieji pirkimai:

1.      Inovatyvieji viešieji pirkimai skirti įsisavinti skaitmeninių sveikatos priežiūros įrašų mainų standartus (angl. PPI for uptake of standards for the exchange of digitalised healthcare records)

Kvietimo galiojimas: 2016-11-08 – 2017-03-14

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-19-2017.html

2.      Inovatyviųjų energijos efektyvumo sprendimų inovatyvieji viešieji pirkimai (angl. Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency)

Kvietimo galiojimas: 2017-01-19 – 2017-06-07

Daugiau informacijos:

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-19-2017.html

 

Koordinavimo ir paramos veikla:

1.      Inovatyvių pirkimų tinklai (angl. Innovation procurement networks)

Kvietimo galiojimas: 2016-12-08 – 2017-04-25

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-33-2017.html

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 212 7437, el. paštas ​anzelma.useliene@mita.lt