Ikiprekybiniai pirkimai

Kviečiame perkančiąsias organizacijas dalyvauti Horizontas 2020 ikiprekybiniuose ir inovatyviuosiuose viešuosiuose pirkimuose!

„Horizontas 2020“ yra didžiausia kada nors egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kurioje, kaip viena iš finansuojamų veiklų yra  ikiprekybinių bei inovatyvių sprendimų viešiejipirkimai.

Paraiškas pirkimų organizavimui gali teikti tarptautiniai konsorciumai, kuriuos turi sudaryti 3 nepriklausomi juridiniai asmenys iš 3 skirtingų ES arba asocijuotų šalių, iš kurių 2 turi būti nepriklausomos perkančios organizacijos. Ikiprekybinių pirkimų finansavimo intensyvumas yra iki 90%, inovatyvių sprendimų pirkimo – iki 35%, paruošiamosios (koordinavimo ir paramos) veiklos finansuojamos 100%.  Paraiškuose siūlomi sprendimų pirkimai turi būti aktualūs tarptautiniu mastu.