• Titulinis
  • >
  • LIETUVOS ATSTOVAI TARPTAUTINĖSE ASOCIACIJOSE IR PARTNERYSTĖSE

LIETUVOS ATSTOVAI TARPTAUTINĖSE ASOCIACIJOSE IR PARTNERYSTĖSE

Europos technologijų platformos (ETP), tai Europos inovacijų iniciatyva, siekianti numatyti Europos vystimosi kryptis, sprendžiant pagrindines ES problemas. ETP, tai instrumentas, skirtas skatinti valstybinio ir privataus sektorių partnerystę mokslinių tyrimų veikloje Europai svarbiausiose technologinėse srityse. Daugiau informacijos apie platformą: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp

Atstovai paskirti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m vasario 6 d. įsakymu Nr. V-77 "Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų" patvirtinimo.

Atstovų sąrašas

TEMATIKA AKRONIMAS IR JO PAVADINIMAS LIETUVOS ATSTOVAS
VARDAS, PAVARDĖ INSTITUCIJA KONTAKTAI ATASKAITOS

Production & processes

Manufuture

Ateities gamybos technologijų platforma

Gintaras Vilda

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija "Linpra"

+370 5 2312520

gintaras.vilda@linpra.lt

 
2017 03 24

Production & processes

FET

Ateities ir kuriamos technologijos

prof. habil. dr. Rimantas Ramanauskas

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams

+370 5 264 8844

rimantas.ramanauskas@ftmc.lt

 

Bio – based economy

Europos technologijų platforma

Plants for the Future

Augalai ateičiai

dr. Viktoras Pranckietis

Aleksandro Stulginskio universitetas

+370 37 752203

viktoras.pranckietis@asu.lt

 

JUNGTINĖS TECHNOLOGIJŲ INICIATYVOS

 
FTC

Jungtinės kuro elementų ir vandenilio (FCT) technologijų iniciatyvos Kuro elementų ir vandenilio iniciatyva (FCH)

dr. Darius Milčius Lietuvos energetikos institutas

+370 37 401909

darius.milcius@lei.lt

 

IMI

(The Innovative Medicines Initiative)

Europos Komisijos ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) organizacija

Inovatyvios medicinos iniciatyva 

Inovatyvios medicinos iniciatyva 2 prof. dr. Žilvinas Padaiga LSMU

+370 37 396055

zilvinas.padaiga@lsmuni.lt

 

BBI JU SRG

(Bio-based Industries Joint Undertaking States Representatives Group)

Europos Komisijos ir Bio-industrijų konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Bio-industrijų bendroji iniciatyva

Taikomoji biokatalizė

dr. Inga Matijošytė

VU Biotechnologijos institutas

+370 5 240 4679

inga.matijosyte@bti.vu.lt

2017-05-30