Apie programą
Europos Komisijos kvietimai
Tarptautiniai renginiai
Partnerių paieška
Dalyvavimo statistika
Nemokamos konsultacijos
Parama rengti paraiškas
Parama susitikti konsorciumams
Parama ieškoti partnerių
Prizai

Dalyvavimo statistika

Lietuvos dalyvavimas H2020

  • Lietuvos atstovai dalyvavo teikiant 1792 H2020 paraiškas, kuriose buvo 2213 dalyviai iš Lietuvos.
  • Lietuvos dalyvių, gavusių dotaciją, skaičius H2020 projektuose – 259, iš kurių 47 yra projektų koordinatoriai.
  • Lietuvos dalyvių biudžetas H2020 projektuose – 45,35 mln. eurų, iš kurių EK skirtos lėšos – 41,17 mln. eurų.
  • Vienam H2020 projekto dalyviui iš Lietuvos vidutiniškai tenka apie 171,22 tūkst. eurų.
  • Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 11,70%, o pagal EK skirtas lėšas – 7,38%.

01

Lietuvos dalyvių gauto H2020 finansavimo pasiskirstymas pagal sektorius

1

Lietuvos dalyvių skaičius ir sėkmės rodiklis H2020 pagal temines sritis

2

H2020 finansavimui tinkamų Lietuvos dalyvių paraiškų kiekis pagal finansavimo schemas

3 13 2

Lietuvos dalyvių paraiškų skaičius ir sėkmės rodiklio H2020 pokytis

TEMINĖ SRITIS / VEIKLA

LIETUVOS DALYVIŲ PARAIŠKŲ SKAIČIUS

POKYTIS %
LYGINANT SU
2018 M. SAUSIO MĖN.

TINKAMOSE VERTINTI PARAIŠKOSE

FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠE

SĖKMĖS RODIKLIS (PROC.)

1. Pažangus mokslas

1.1 Europos mokslo taryba

39

1

2,56

-0,22

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

63

2

3,17

-0,47

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

383

37

9,66

-0,07

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

20

8

40,00

0

2. Pramonės lyderystė

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

239

24

10,04

-0,26

2.2 Nanotechnologijos

50

5

10,00

-0,2

2.3 Naujos medžiagos

11

2

18,18

0

2.4 Biotechnologijos

9

0

0

0

2.5 Pažangi gamyba

45

4

8,89

0

2.6 Kosmoso technologijos

29

7

24,14

-0,86

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0

0

2.8 Inovacijos MVĮ

29

9

31,03

-12,72

3. Visuomenės iššūkiai

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

163

7

4,29

-0,2

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

101

18

17,82

-0,18

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

246

37

15,04

0,29

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

112

28

25,00

-0,93

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

70

11

15,71

-0,23

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

207

19

9,18

-0,04

3.7 Saugios visuomenės

91

5

5,49

2,21

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

89

10

11,24

-5,78

5. Mokslas visuomenėje

154

11

7,14

0

6. Cross-theme

26

1

3,85

0

7. Euratomas (2014-2018)

32

12

37,50

0

Daugiausiai H2020 projektų vykdantys Lietuvos dalyviai

4

Didžiausią H2020 finansavimą gavę Lietuvos dalyviai

5

Lietuvos partnerystės H2020 projektuose

6

Parengta pagal E-CORDA 2018-04-27 duomenis.


© MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA, VALSTYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA. DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE.
A. GOŠTAUTO 12-219, LT-01108 VILNIUS. TEL. +370 (5) 2644708; FAKSAS +370 (5) 2312292; EL. PAŠTAS Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.