Apie programą
Europos Komisijos kvietimai
Tarptautiniai renginiai
Partnerių paieška
Dalyvavimo statistika
Nemokamos konsultacijos
Parama rengti paraiškas
Parama susitikti konsorciumams
Parama ieškoti partnerių
Prizai

Dalyvavimo statistika

Lietuvos dalyvavimas H2020

  • Lietuvos atstovai dalyvavo teikiant 1672 H2020 paraiškas, kuriose buvo 2079 dalyviai iš Lietuvos.
  • Lietuvos dalyvių, gavusių dotaciją, skaičius H2020 projektuose - 250, iš kurių 47 yra projektų koordinatoriai.
  • Lietuvos dalyvių biudžetas H2020 projektuose - 44,7 mln. eurų, iš kurių EK skirtos lėšos - 37,89 mln. eurų.
  • Vienam H2020 projekto dalyviui iš Lietuvos vidutiniškai tenka apie 151,56 tūkst. eurų.
  • Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių - 12,68% (prieš tai buvęs - 11,91%), o pagal EK skirtas lėšas - 7,44% (prieš tai buvęs - 7,27%).

Lietuvos dalyvių gauto H2020 finansavimo pasiskirstymas pagal sektorius

1

Lietuvos dalyvių skaičius ir sėkmės rodiklis H2020 pagal temines sritis

2

H2020 finansavimui tinkamų Lietuvos dalyvių paraiškų kiekis pagal finansavimo schemas

3

Lietuvos dalyvių paraiškų skaičius ir sėkmės rodiklio H2020 pokytis

TEMINĖ SRITIS/VEIKLA

LIETUVOS DALYVIŲ PARAIŠKŲ SKAIČIUS

POKYTIS

TINKAMOSE VERTINTI PARAIŠKOSE

FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠE

SĖKMĖS RODIKLIS (PROC.)

1. Pažangus mokslas

1.1 Europos mokslo taryba

36

1

2,78

-

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

55

2

3,64

-

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

369

36

9,73

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

20

8

40,00

-

2. Pramonės lyderystė

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

233

24

10,30

2.2 Nanotechnologijos

49

5

10,20

2.3 Naujos medžiagos

11

2

18,18

-

2.4 Biotechnologijos

9

0

0

-

2.5 Pažangi gamyba

45

4

8,89

-

2.6 Kosmoso technologijos

28

7

25,00

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0

-

2.8 MVĮ instrumentas

16

7

43,75

3. Visuomenės iššūkiai

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

156

7

4,49

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

100

18

18,00

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

244

36

14,75

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

108

28

25,93

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

69

11

15,94

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

206

19

9,22

3.7 Saugios visuomenės

61

2

3,28

-

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

47

8

17,02

-

5. Mokslas visuomenėje

154

11

7,14

6. Cross-theme

26

1

3,85

-

7. Euratomas (2014-2018)

32

12

37,50

-

Daugiausiai H2020 projektų vykdantys Lietuvos dalyviai

4

Didžiausią H2020 finansavimą gavę Lietuvos dalyviai

5

Lietuvos partnerystės H2020 projektuose

6

Parengta pagal E-CORDA 2018-01-24 duomenis.


© MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA, VALSTYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA. DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE.
A. GOŠTAUTO 12-219, LT-01108 VILNIUS. TEL. +370 (5) 2644708; FAKSAS +370 (5) 2312292; EL. PAŠTAS Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.