Apie programą
Europos Komisijos kvietimai
Tarptautiniai renginiai
Partnerių paieška
Dalyvavimo statistika
Nemokamos konsultacijos
Parama rengti paraiškas
Parama susitikti konsorciumams
Parama ieškoti partnerių
Prizai

Dalyvavimo statistika

Lietuvos dalyvavimas H2020

  • Lietuvos atstovai dalyvavo teikiant 1576 H2020 paraiškas, kuriose buvo 1965 dalyvių iš Lietuvos.
  • Lietuvos dalyvių, gavusių dotaciją, skaičius H2020 projektuose – 234, iš kurių 44 yra projektų  koordinatoriai.
  • Lietuvos dalyvių biudžetas H2020  projektuose – 39,897  eurų, iš kurių EK skirtos lėšos – 32,354 mln. eurų.
  • Vienam H2020 projekto dalyviui iš Lietuvos  vidutiniškai tenka apie 138,3 tūkst. eurų.
  • Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 11,91%, o pagal EK skirtas lėšas – 7,27%.

Lietuvos dalyvių gauto H2020 finansavimo pasiskirstymas pagal sektorius

1

Lietuvos dalyvių skaičius ir sėkmės rodiklis H2020 pagal temines sritis

2

Lietuvos dalyvių paraiškų skaičius ir sėkmės rodiklis H2020

TEMINĖ SRITIS/VEIKLA

LIETUVOS DALYVIŲ PARAIŠKŲ SKAIČIUS

POKYTIS

TINKAMOSE VERTINTI PARAIŠKOSE

FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠE

SĖKMĖS RODIKLIS (PROC.)

1. Pažangus mokslas

1.1 Europos mokslo taryba

36

1

2,78

-

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

55

2

3,64

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

370

36

9,73

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

20

8

40,00

2. Pramonės lyderystė

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

227

22

9,69

2.2 Nanotechnologijos

48

5

10,42

2.3 Naujos medžiagos

11

2

18,18

-

2.4 Biotechnologijos

8

0

0

-

2.5 Pažangi gamyba

45

4

8,89

2.6 Kosmoso technologijos

27

7

25,93

↓ 

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0

-

2.8 MVĮ instrumentas

15

7

46,67

3. Visuomenės iššūkiai

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

151

7

4,64

↑ 

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

90

15

16,67

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

212

29

13,68

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

105

28

26,67

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

61

10

16,39

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

199

19

9,55

3.7 Saugios visuomenės

61

2

3,28

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

47

8

17,02

-

5. Mokslas visuomenėje

116

9

7,76 

-

6. Cross-theme

26

1

3,85

-

7. Euratomas (2014-2018)

32

12

37,50

-

Iš viso:

1965

234

11,91

Daugiausiai H2020 projektų vykdantys Lietuvos dalyviai

3

Lietuvos partnerystės H2020 projektuose

4

Parengta pagal E-CORDA 2017-09-30 duomenis.


© MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA, VALSTYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA. DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE.
A. GOŠTAUTO 12-219, LT-01108 VILNIUS. TEL. +370 (5) 2644708; FAKSAS +370 (5) 2312292; EL. PAŠTAS Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.