Naujienos

2017 07 20 |

Programos „Horizontas 2020“ vidurio vertinimas

Europos Komisija paskelbė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau ‒ H2020) vidurio vertinimo analizę. Tikimasi, kad tarpinis vertinimas prisidės prie H2020 paskutinės 2018–2020 metų darbo programos ir būsimos ES 9-ios bendrosios programos tobulinimo. Per pirmuosius trejus metus nuo H2020 įgyvendinimo pradžios pasirašyta virš 11 tūkst. dotacijos sutarčių, kurioms finansuoti skirta apie 20,4 mlrd. eurų (apie ketvirtadalis viso H2020 biudžeto). Per visą H2020 įgyvendinimo laikotarpį buvo pateikta virš 100 000 paraiškų.

2017 07 17 |

Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO

Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių ir kompetencijos biuro Briuselyje LINO tikslas – padėti Lietuvos tyrėjams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir dalyvauti Europos Sąjungos mokslo finansavimo programose, būti pagrindiniu, greičiausiu ir patikimiausiu informacijos šaltiniu apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamose tarptautinėse programose.

2017 06 27 |

Kvietimas registruotis “Horizontas 2020″ ekspertų duomenų bazėje

Esate verslininkas ar investuotojas, kuris gali padėti inovatyvioms įmonėms augti? Jei taip, Europos Komisija (toliau – EK), administruodama Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą "Horizontas 2020", kviečia registruotis duomenų bazėje ir tapti vienu iš ekspertų, kurie atlieka mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) pateiktų pasiūlymų ir verslo planų ekspertinį vertinimą.

EK siekia išplėsti "Horizontas 2020" ekspertų sąrašą (angl. Expert evaluators needed: help us select high-potential innovatorsir jį papildyti naujais ekspertais:

-verslininkais, kurie turi inovatyvių įmonių steigimo ir jų europinės ar tarptautinės plėtros, patirtį;

-investuotojais (tarp jų ir rizikos kapitalistai, verslo angelai, "minios" rėmėjai ir kt.);

-inovacijų ekosistemos dalyviais (mokslininkai, verslo kolegijų, inovacijų centrų ar akseleratorių atstovai ir kt.).

Plačiau apie kvietimą.

Registracija čia.

Užsiregistravę ekspertai kviečiami išsiųsti informacinį elektroninį laišką šiuo adresu: EASME-EIC-INVESTORS@ec.europa.eu

 

2017 06 09 |

KVIEČIAME JUNGTIS Į H2020 “Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija” VEIKLOS GRUPĘ

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ (toliau – H2020 SC3) tikslas – pasitelkiant technologijas, užtikrinti  energijos perėjimą prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energetikos sistemos bei prisidėti įgyvendinant ES Energetikos 2030 tikslus:

2017 05 31 |

KVIEČIAME JUNGTIS Į H2020 “Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas” VEIKLOS GRUPĘ

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) prioritetas Pramonės lyderystė (angl. Industrial  Leadership) remia tyrimus pramonės technologijų srityse bei novatoriškas technologijas, kurios būtinos norint naujoves pritaikyti visuose sektoriuose. Didelio poveikio technologijų t. y. mikro- ir nano elektronikos, fotonikos, pažangios gamybos ir medžiagų, biotechnologijos ir nanotechnologijos taikymu grindžiami novatoriški gaminiai, tokie kaip išmanieji telefonai, didelio našumo maitinimo elementai, lengvosios transporto priemonės, nanomedikamentai, išmanieji audiniai ir daugybė kitų.

H2020 skatina verslo įmones daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir svarbias sritis, kuriose jos galėtų bendradarbiauti su viešuoju sektoriumi kurdamos inovacijas. H2020 viešojo ir privačiųjų sektorių partnerystė „Ateities gamyklų iniciatyva“ (angl. Factories for the Future) skirta skatinti pramonės mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, susijusius su pažangiomis gamybos technologijomis; „Tvaraus proceso pramonė“ (angl. Sustainable Process Industry) siekia efektyviai naudoti išteklius ir energiją; „Energiją tausojančių pastatų iniciatyva“ (angl. Energy-efficient Buildings“) skirta skatinti ekologiškas technologijas ir kurti efektyviai energiją vartojančias sistemas bei medžiagas, kurios būtų naudojamos naujuose ar renovuotuose pastatuose.

Lietuvos dalyvavimo H2020 teminės srities „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“ (toliau – NMBP) kvietimuose statistika rodo, kad ši sritis yra patraukli mūsų šalies mokslo ir verslo atstovams. 2014 – 2016 m. tinkamose vertinti paraiškose Lietuvos dalyvių skaičius – 91, finansuotinų paraiškų sąraše – 8 (EK 2017-02-28 duomenys). Didelis skirtumas tarp teiktų paraiškų ir finansavimą gavusių dalyvių skaičiaus rodo, kad reikia stiprinti esamas dalyvavimą skatinančias priemones bei ieškoti naujų būdų kurie didintų mūsų šalies pareiškėjų sėkmę.

Europos Komisija (EK) yra sukūrusi H2020 komitetų atstovų ir ekspertų bei nacionalinių kontaktinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) tinklą:

  • NCP pagrindinė funkcija – teikti praktinę informaciją ir pagalbą programos H2020 pareiškėjams ir dalyviams. Vienos svarbiausių NCP veiklų yra kokybiškai informuoti klientus apie dalyvavimo H2020 sąlygas, įvertinti idėjos tinkamumą kvietimo tematikai, nustatyti kuriamos technologijos parengties lygio atitikimą kvietimo reikalavimams, padėti ieškoti konsorciumo partnerių, patarti projekto valdymo (dalyvių skaičius projekte, projekto veiklos, biudžetas, ir kt.), verslo plano rengimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir kitais klausimais, atlikti paraiškos tikrinimą (angl. pre-reading) ir pateikti komentarus bei siūlymus dėl parengtos paraiškos tobulinimo, supažindinti klientus su skirtingų finansavimo schemų (RIA, IA, CSA, ERA NET, PPP) specifika ir kt.
  • Atstovas ir ekspertai H2020 NMBP komitete atstovauja Lietuvos interesams EK posėdžiuose ir juose pasisako, teikia dalyvavimo posėdyje dalykines ataskaitas bei kitą informaciją ar apžvalgą suinteresuotoms šalims.

Stiprus NCP ir H2020 NMBP atstovų bei ekspertų tinklas galėtų būti viena iš nefinansinės paramos H2020 potencialiems dalyviams formų, darančių reikšmingą įtaką tiek dalyvavimo H2020 programoje aktyvumui skatinti, tiek ir teikiamų paraiškų kokybei gerinti. Šio tinklo veiklų efektyvumui stiprinti yra labai svarbus bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis. Tuo tikslu Lietuvos atstovų ir ekspertų H2020 NMBP komitete bei NCP veiklai gerinti buvo sukurta NMBP veiklos grupė, kurią sudaro 7 nariai atstovaujantys 6 institucijas (Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, UAB „Baltic Orthoservice“, LINPRA, Lietuvos vadybos konsultantų asociacija ir MITA). Veiklos grupė informacija dalinasi duomenų bazės MIDAS prieigoje bei atvirų susitikimų metu. Tikimasi, kad aktyvus grupės narių bendravimas ir nuomonės išsakymas stiprins Lietuvos atstovų veiklą H2020 NMBP komitete bei gerins NCP informacijos skaidą. Veiklos grupė yra atvira ir laukia mokslo bei verslo atstovų, kurie suinteresuoti dalyvauti H2020 NMBP programos svarstymuose, kvietimuose bei projektų vykdyme.

Kviečiame jungtis į H2020 NMBP veiklos grupę.

Kontaktinė informacija. Dr. Edita Bagdonaitė, NMBP NCP, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

1 2 3 10