Naujienos

2017 05 12 |

Bio-pramonės iniciatyva: 4-asis kvietimas teikti paraiškas

2017 m. gegužės 11 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros organizuotame renginyje „Bio-pramonės bendroji iniciatyva“ dalyvavo Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės (angl. Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU) projektų vadovė Paloma Mallorquin.

2017 04 11 |

Paskelbtas konkursas „ Horizontas 2020“ premijai “Mamos ir vaiko sveikata”

Pagal programą „ Horizontas 2020“ skiriamos premijos (arba skatinamieji prizai) – tai piniginiai apdovanojimai tiems, kas veiksmingiausiai išsprendžia konkretų uždavinį. Šiuose konkursuose nenurodoma konkreti metodika ar techninės specifikacijos – dalyviai turi visišką laisvę pasiūlyti patį perspektyviausią ir veiksmingiausią sprendimą. Tikslas – skatinti inovacijas ir rasti Europos piliečiams svarbių problemų sprendimus.

Prizas "Mamos ir vaiko sveikata" (angl. The Birth Day Prize) vienas iš "Horizontas 2020" programos prizų, kuriuo siekiama rasti naujus sprendinius kaip mažinti motinų ir kūdikių sergamumą ar mirtingumą. Prizas bus skiriamas konkurso dalyviams demonstruojantiems naujus klinikinius metodus ar technologinius, vadybinius sprendimus gerinant gimdymo sąlygas. Be to, pareiškėjų siūlomas sprendimas turi apimti ir socialinius faktorius bei turėti greitos plėtros potencialą. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugsėjo 6 d. Plačiau apie konkurso taisykles ir paraiškų teikimą čia.

Paraiškos formos pavyzdys.

2017 05 31 |

Kvietimas mokslo ir studijų institucijoms kreiptis dėl HORIZONTAS 2020 paraiškų parengimo

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skatina dalyvavimą didžiausioje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizontas 2020" ir apmoka kokybiškų paraiškų parengimo išlaidas. Mokslo ir studijų institucijos iki š.m. gegužės 31 d. gali teikti finansines paraiškas dėl paraiškų, teikiamų pagal Europos Sąjungos  mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ , įsigyjant konsultacines paslaugas, parengimo išlaidų apmokėjimo.

Kreiptis dėl finansavimo gali mokslo ir studijų institucijos, nuo 2016 m. sausio 1 d. ar vėliau įsigijusios konsultacines paslaugas paraiškų Horizontas 2020 programai parengimui.

Tinkamam pareiškėjui avansu bus apmokama 20 procentų konsultacinių paslaugų vertės. Likusios lėšos bus išmokamos gavus Horizontas 2020 paraiškos vertinimo rezultatus. Jeigu parengta Horizontas 2020 paraiška bus įvertinta mažesniu nei slenkstiniu balu, Agentūros pervestos lėšos turės būti grąžinamos.

Didžiausia galima skirti lėšų suma vienos Horizontas 2020 paraiškos parengimui – 20 000 Eur (įskaitant visus mokesčius). Ši suma skiriama tuo atveju, jei pareiškėjas konsorciume, kurį sudaro ne mažiau nei 3 partneriai, dalyvauja koordinatoriaus teisėmis. Jei pareiškėjas konsorciume dalyvauja kaip partneris ir jo dalies biudžetas sudaro ne mažiau 10 proc. visos paraiškos biudžeto, skiriama suma – 10 000 Eur (įskaitant visus mokesčius). Didžiausias galimas Horizontas 2020 paraiškų skaičius vienam pareiškėjui, dėl kurių parengimo išlaidų finansavimo gali būti kreipiamasi šio kvietimo galiojimo metu – 3 paraiškos.

Daugiau informacijos čia.

2017 03 08 |

„Horizonto 2020“ pareiškėjams ir projektų vykdytojams: nauji pakeitimai dotacijos sutartyje

Europos Komisija (EK) 2017 m. vasario 27 d. pakeitė programos „Horizontas 2020“ pavyzdinę dotacijos sutarties formą. Joje pateikiami dotacijos sutarties pakeitimai, paaiškinimai, patikslinimai ir naujos taisyklės, o taip pat ir nuostatos, kaip jas taikyti atgaline data anksčiau pasirašytoms sutartims. Apie pasikeitimus paramos gavėjus, su kuriais sutartys pasirašytos ir su tais, su kuriais jas dar ruošiamasi pasirašyti, EK informuos individuliai.

Su atnaujinta dotacijos sutarties forma galima susipažinti dalyvių portalo (angl. participant portal) dokumentų dalyje (angl. reference documents). Visi svarbiausi pakeitimai, taip pat ir pakeitimų galiojimas atgaline data, yra pateikiami apžvalgoje.

Informacijos šaltinis: LMT

2017 03 13 |

Kvietimas teikti paraiškas Horizontas 2020 ERA-NET projektui “SUSFOOD”

Š. m. sausio mėn. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Horizontas 2020 teminės krypties SC2 ERA-NET projektą "SUSFOOD" (angl. Sustainable food production and consumption; liet. Tvari maisto gamyba ir vartojimas). Pagal kvietimą skelbiamas dvipakopis paraiškų priėmimas. Tarptautinį konsorciumą turi sudaryti mažiausiai trys nepriklausomi tinkami pareiškėjai iš mažiausiai trijų SUSFOOD2 programos priede 3 pateiktų šalių partnerių. Paraiška pildoma anglų kalba. Išankstinės pirmos pakopos trumposios paraiškos teikiamos anglų kalba elektroninėje sistemoje iki 2017 m. kovo 13 d. Bendra konsorciumo projekto suma negali viršyti 1,5 mln. eurų. Maksimali Lietuvos dalyvio prašoma suma – 100 000 eurų. Finansavimo intensyvumas  - iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto trukmė  - iki 36 mėnesių. Plačiau apie kvietimą čia.

1 2 3 9