DUK

Pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie programą Horizontas 2020.

Koks EIP-AGRI tikslas?
Europos inovacijų partnerysčių Žemės ir miškų ūkio produktyvumo ir tvarumo srities veiklos grupių tinklo (EIP-AGRI) tikslas - skatinti glaudesnius ryšius tarp tyrėjų, gamintojų, ūkininkų, miškininkų ir kitų agro sektoriaus dalyvių, kad atliekamų mokslinių tyrimų rezultatai būtų lengvai pritaikomi ūkininkavimo praktikoje, vyktų žinių/kompetencijos ir gerosios praktikos sklaida.
EIP-AGRI veiklos grupės gali dalyvauti programos "Horizontas 2020" kvietimuose teikti paraiškas pagal "Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika " tematikas.
 
 
Ką reiškia kai kuriose H2020 SC2 kvietimų temose paraiškų rengėjams sąlyga dėl daugelio veikėjų įtraukimo?

Daugelio veikėjų įtraukimas (angl. Multi-actor approach)  - tai ne pareiškėjų skaičius, bet atsakomybių tarp pareiškėjų pasiskirstymas ir veiklų, skatinančių žinių sklaidą/mainus kokybė bei kiekybė.

Būtina susieti projekto tikslus su galutinių naudos gavėjų poreikiais:

-inovacijų kūrimas poreikio/paklausos/pritaikomumo sprendiniui;

-daugelio veikėjų įtraukimas į konsorciumo sudarymo, projekto veiklų planavimo, rezultatų viešinimo veiklas ir žinių sklaida/keitimasis tarp skirtingų grupių;

-EIP-AGRI modelio naudojimas projektų rezultatų viešinimui publikuojant nustatyto formato santrauką („Practice abstract“) 

Template EIP

Plačiau

Multi-actor approach

The multi-actor approach under WP 2016-2017

Kokius rekomenduojate patentų paieškos įrankius, duomenų bazes?

Rekomenduojame naudotis šiomis patentų paieškos duomenų bazėmis ir internetiniais puslapiais:

WIPO PATENTSCOPE

WIPO TRANSLATE

WIPO Translate Beta

ESPACENET 

FPO Free Patents Online

GP Google Patent

APA Automatic Patent Analysis

PP Publisher Perish

GS Google Scholar

RG Research Gate

LR PATENTŲ DUOMENŲ BAZĖ

Kaip rasti partnerius “Naujoviškų vaistų iniciatyvos” projektui?
•Jūsų asmeniniai ryšiai ir kontaktai
•Publikacijų bendraautoriai
•Jungtinių projektų vykdytojai
•Socialiniai tinklai: IMI LinkedIn group
•MITA NCP funkcijas vykdantis darbuotojas

•Renginiai ir vizitai
•Konferencijos, seminarai, informacinės dienos
•Verslo kontaktų mugės
•Vizitai į potencialių partnerių institucijas
TYKU 2
•Partnerių paieškos įrankiai, platformos ir duomenų bazės
Kodėl reikia dalyvauti “Naujoviškų vaistų iniciatyvos” kvietimuose?

Naujų vaistų kūrimas yra sunkus, brangus, daug išteklių reikalaujantis ir ilgai trunkantis procesas. Europos Komisijos ir Europos farmacijos pramonės bei asociacijų federacijos (EFPIA) organizacija  Naujoviškų vaistų iniciatyva (IMI2) yra viešojo ir privataus sektorių partnerystė (PPP), kurios 2014-2024 m. biudžetas siekia 3,3 milijardus eurų.

IMI2 tikslas – spartinti naujų vaistų kūrimą, tęsti tyrimus ir plėtrą tose srityse, kuriose nepatenkinami medicinos poreikiai, bei ieškoti kontrolės sprendimų, viliantis greičiau pereiti nuo tyrimų prie inovacijų.

IMI2 finansuoja bendrus mokslinių tyrimų projektus, kurie suburia visas su sveikatos srities moksliniais tyrimais susijusias šalis, įskaitant:

  • universitetus,
  • farmacijos ir kitus pramonės sektorius,
  • mažąsias ir vidutines įmones,
  • pacientų organizacijas,
  • vaistų reguliavimo institucijas.

IMI iniciatyva nuo 2008 metų finansuojami projektai, kuriuose ieškoma naujų būdų Alzheimerio, depresijos, autizmo sutrikimų, diabeto, infekcinių ligų, tuberkuliozės, onkologinių ligų gydymui, nutukimo ir kitoms problemoms spręsti.

Lietuvos biomedicinos mokslų srities mokslininkus bei farmacijos ir informacinių technologijų sektoriaus įmonių, ligoninių, pacientų organizacijų atstovus kviečiame aktyviai dalyvauti bei teikti projektinius pasiūlymus artimiausiuose IMI2 kvietimuose.