• Titulinis
  • >
  • ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETŲ SĄRAŠAS

ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETŲ SĄRAŠAS

​Švietimo ministerija įgyvendindama Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-77 „Dėl Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų patvirtinimo ir kai kurių švietimo ir mokslo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios", skiria Lietuvos atstovais ir ekspertais Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose šiuos narius:

Komitetas „Strateginė konfigūracija“

 

atstovas

prof. dr. Dainius H. Pauža

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas

(8 5) 2618531

dainius.pauza@lmt.lt

 

ekspertas

dr. Albertas Žalys

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius

(8 5) 2191176

albertas.zalys@smm.lt

 

ekspertė

Agnė Palevičiūtė

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė

(8 5) 2360508

agne.paleviciute@lmt.lt

 

ekspertė

Ramunė Rudokienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėja

(8 5) 2191180

ramune.rudokiene@smm.lt

 

Komitetas „Europos mokslo taryba; Marie Sklodowska Curie įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos; Būsimos ir naujos technologijos

 

atstovas

habil. dr. Remigijus Leipus

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Ekonometrinės analizės katedros profesorius, Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys

(8 5) 2193052

remigijus.leipus@mif.vu.lt

 

ekspertas

habil. dr. Eugenijus Butkus

Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto profesorius

(8 5) 2193192

eugenijus.butkus@chf.vu.lt

 

ekspertė

dr. Aistė Vilkanauskytė

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vedėja

(8 5) 2621939

aiste.vilkanauskyte@lmt.lt

 

ekspertė

Kristina Babelytė-Labanauskė

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja

(8 5) 2191220

kristina.babelyte-labanauske@smm.lt

 

ekspertė

Anzelma Ūselienė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vedėja

(8 5) 2127437

anzelma.useliene@mita.lt  

Komitetas „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“

 

atstovas

prof. dr. Arūnas Poviliūnas

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekanas

(8 5) 2667626

arunas.poviliunas@fsf.vu.lt

 

ekspertas

dr. Gintaras Valinčius

Vilniaus universiteto Biochemijos instituto Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriaus vedėjas

(8 5) 2729186

gintaras.valincius@bchivu.lt

 

ekspertas

dr. Audrius Žvikas

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausias specialistas

(8 5) 2105335

audrius.zvikas@lmt.lt

 

ekspertė

Ramunė Rudokienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėja

(8 5) 2191180

ramune.rudokiene@smm.lt  

Komitetas "Informacinės ir komunikacinės technologijos"

ATASKAITA

atstovas

prof. dr. Robertas Damaševičius

Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto prodekanas mokslui ir Lietuvos atstovas "Future Internet Forum"

(8 37) 300353

robertas.damasevicius@ktu.lt

2016-03-16

2016-04-27

2016-09-08

2016-12-16

2017-03-28

2017-05-18

2017-06-15

2017-09-14

2017-10-05

ekspertas

dr. Saulius Maskeliūnas

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto direktoriaus pavaduotojas

(8 5) 2109342

saulius.maskeliunas[eta]mii.vu.lt

2017-03-28

2017-05-18

2017-06-15

2017-09-14

2017-10-05

ekspertas

dr. Stanislovas Žurauskas

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotojas

(8 5) 2191199

stanislovas.zukauskas@smm.lt

 

ekspertė

Anzelma Ūselienė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vedėja

(8 5) 2127437

   anzelma.useliene@mita.lt  

Komitetas „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas"

ATASKAITA

atstovas

prof. habil. dr. Rimantas Daugelavičius

Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos katedros vedėjas

(8 37) 327917

r.daugelavicius@gmf.vdu.lt

 

ekspertas

dr. Asta Kaušaitė-Minkštimienė

Vilniaus universiteto Fizikinės chemijos katedros mokslo darbuotoja,

(8 5) 2193115

asta.kausaute@chf.vu.lt

2017-03-14

2017-04-25

2017-07-11

ekspertas

Saulius Marcinkonis

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

(8 5) 2618530

saulius.marcinkonis@lmt.lt

 

ekspertė

Kristina Babelytė-Labanauskė

  Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja

(8 5) 2191220

kristina.babelyte-labanauske@smm.lt  

ekspertė

Anzelma Ūselienė

 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vedėja

(8 5) 2127437

anzelma.useliene@mita.lt  

Komitetas "Kosmosas“

ATASKAITA

atstovė

Donata Gustaitė

Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė

8 706 63681

donata.gustaite@ukmin.lt

 

ekspertas

Vidmantas Tomkus

Lietuvos kosmoso asociacijos direktorius

(8 5)  2101250

vto@space-lt.eu

2017-04-04

2017-05-23

2017-06-20

2016-09-20

2016-12-05

ekspertas

Artūras Malysis

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas

(8 5)  2191247

arturas.malysis@smm.lt

 

ekspertas

Viktoras Mongirdas

  Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

(8 5)  2644704

viktoras.mongirdas@mita.lt

 

Komitetas „Mažos ir vidutinės įmonės ir prieiga prie rizikos kapitalo“

ATASKAITA

atstovė

Aurelija Kazlauskienė

Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus vedėja

8 706 64692

aurelija.kazlauskiene@ukmin.lt

2017-03-23

2017-06-22

2017-10-12

ekspertė

Birutė Bukauskaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus pavaduotoja

(8 5)  2127436

birute.bukauskaite@mita.lt  

ekspertas

dr. Andrėjus Michailovas

UAB „Ekspla“ mokslo direktorius

(8 5)  2649631

a.michailovas@ekspla.com

2016-09-28

2016-12-20

ekspertė

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė

(8 5)  2644700

edita.bagdonaite@mita.lt  

ekspertė

Jolanta Spurgienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė

8 5)  2191209

jolanta.spurgiene@smm.lt

 

Komitetas „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“

 

atstovas

prof. habil. dr. Virgilijus Ulozas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Ausų, nosies, ir gerklės ligų klinikos vadovas

(8 37)  326862

ang.klinika@kaunoklinikos.lt

 

ekspertė

dr. Jolanta Dadonienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto profesorė

(8 5)  2365304

jolanta.dadoniene@mf.vu.lt

 

ekspertas

Saulius Marcinkonis

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

(8 5)  2618530

saulius.marcinkonis@lmt.lt

 

ekspertė

Dainė Denisovienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė

(8 5)  2191179

daine.denisoviene@smm.lt

 

Komitetas „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bio-ekonomika“

ATASKAITA

atstovė

Joana Bacevičienė

Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja

(8 5) 2391024

joana.baceviciene@zum.lt

2016-06-08

2016-09-20

2017-01-18

2017-03-29

2017-05-16

2017-09-20

ekspertė

prof. dr. Daiva Leskauskaitė

Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Maisto mokslo ir technologijos katedros vedėja

(8 37) 456426

daiva.leskauskaite@ktu.lt

 

ekspertas

dr. Ričardas Paškauskas

Gamtos tyrimų centro Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos vadovas

(8 5) 2701503

ricardas.paskauskas@botanika.lt

2016-04-28

2016-12-19

2017-01-18

2017-03-29

2017-05-16

2017-09-20

ekspertė

Aušra Gribauskienė

Švietimo ir mokslo ministerijos  Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė

(8 5) 2191170

ausra.gribauskiene@smm.lt

 

ekspertė

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąją specialistė

(8 5)  2644700

edita.bagdonaite@mita.lt  

Komitetas "Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“

ATASKAITA

atstovas

dr. Rolandas Urbonas

Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas

(8 37) 401832

rolandas.urbonas@lei.lt

2016-02-02

2016-12-08

2017-03-02

2017-04-27

2017-06-13

ekspertas

prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros vedėjas

(8 5) 2744717

vytautas.martinaitis@vgtu.lt

2016-02-02

2016-12-08

2017-03-02

2017-04-27

2017-06-13

ekspertė

Jūratė Vizbarkienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė

(8 5) 2191247

jurate.vizbarkiene@smm.lt

 

ekspertas

Viktoras Mongirdas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

(8 5)  2644704

viktoras.mongirdas@mita.lt  

Komitetas „Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas

ATASKAITA

atstovas

doc. dr. Darius Bazaras

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto vyresnysis mokslo darbuotojas

(8 5) 2744776

darius.bazaras@vgtu.lt

2016-05-24

2016-12-13

2016-12-15

2017-03-16

2017-05-16

2017-06-16

2017-09-12

2017-11-21

ekspertas

dr. Laurencas Raslavičius

Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto mokslo prodekanas

(8 37) 300402

laurencas.raslavicius@ktu.lt

2017-03-16

2017-05-16

2017-06-16

2017-09-12

2017-11-21

ekspertas

dr. Algirdas Šakalys

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centro direktorius

(8 5) 2699711

algirdas.sakalys@vgtu.lt

2016-03-10

2016-05-24

2016-12-19

2017-03-16

2017-05-16

2017-06-16

2017-09-12

2017-11-21

ekspertas

Artūras Malysis

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausias specialistas

(8 5) 2191247

arturas.malysis@smm.lt

 

ekspertas

Viktoras Mongirdas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

(8 5)  2644704

viktoras.mongirdas@mita.lt  

Komitetas „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“

 

atstovė

dr. Brigita Serafinavičiūtė

Vilniaus universiteto Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriaus vedėja

(8 5)  2687067

brigita.serafinaviciute@lmt.lt

 

ekspertas

dr. Vidmantas Ulevičius

Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos instituto Aplinkotyros skyriaus Aplinkos fizikos ir chemijos laboratorijos vadovas

(8 5)  2661644

ulevicv@ktl.mii.lt

 

ekspertas

dr. Audrius Žvikas

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo  Tarptautinių programų skyriaus vyriausias specialistas

(8 5) 2105335

audrius.zvikas@lmt.lt

 

ekspertė Aušra Gribauskienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė

(8 5) 2191170

ausra.gribauskiene@smm.lt

 

Komitetas „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“

 

atstovė

dr. Jūratė Ruzaitė

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslo fakulteto anglų filologijos katedros dėstytoja

(8 37) 327 838

j.ruzaite@hmf.vdu.lt

 

ekspertė

Jurgita Petrauskienė

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorė

(8 5) 2430403

jurgita.petrauskiene@mosta.lt

 

ekspertė

Agnė Palevičiūtė

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė

(8 5) 2360508

agne.paleviciute@lmt.lt

 

ekspertė

Vilma Popovienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė

(8 5) 2191209

vilma.popoviene@smm.lt

 

Komitetas „Saugios bendruomenės-laisvės ir saugumo užtikrinimas Europoje ir jos piliečiams“

ATASKAITA

atstovė

Sonata Mickutė

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamento vyriausioji specialistė

(8 5) 2717292

sonata.mickute@vrm.lt

 

ekspertas

dr. Mindaugas Dagys

Fizinių ir technologijos mokslų centro Mokslinės techninės informacijos tarnybos mokslinis sekretorius

(8 5) 2619517

dagys@pfi.lt

 

ekspertė

Egidija Veršinskienė

Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centro direktorė

8 687 99008

egidija@l3ce.eu

2016-12-15

2017-04-25

2017-06-30

ekspertė

Ginvilė Jekentienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė

(8 5) 2191170

ginvile.jekentiene@smm.lt  

ekspertas

Viktoras Mongirdas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

(8 5)  2644704

viktoras.mongirdas@mita.lt  

Komitetas „Euratomas (Skilimas)“

ATASKAITA

atstovas

dr. Stanislovas Žurauskas

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotojas

(8 5) 2191199

stanislovas.zurauskas@smm.lt

 

ekspertas

habil. dr. Algirdas Kaliatka

Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas

(8 37) 401903

algirdas.kaliatka@lei.lt

2016-10-25

2016-12-16

2017-03-09

2017-06-06

ekspertas

Viktoras Mongirdas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

(8 5)  2644704

viktoras.mongirdas@mita.lt  

Komitetas „Euratomas (Sintezė)“

ATASKAITA

atstovas

dr. Stanislovas Žurauskas

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjos pavaduotojas

(8 5)  2191199

stanislovas.zurauskas@smm.lt

 

ekspertas

dr. Sigitas Rimkevičius

Lietuvos energetikos instituto direktorius

(8 37)  401924

sigitas.rimkevicius@lei.lt

2016-10-25

2017-06-06

ekspertas

Viktoras Mongirdas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas

(8 5)  2644704

viktoras.mongirdas@mita.lt