Apie programą

„Horizontas 2020“ yra didžiausia kada nors egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Ji prisidės prie naujų mokslo perversmų, atradimų ir pasaulinio lygio naujovių, puikias idėjas iš laboratorijos perkeldama į rinką. Per septynerius metus (2014–2020) bus galima pasinaudoti daugiau kaip 80 milijardų eurų finansavimu, ir tai be privačių ir nacionalinių valstybinių investicijų, kurias pritrauks šios lėšos.

 

„Horizontas 2020“ turi politinį Europos lyderių ir Europos Parlamento narių palaikymą. Jie sutiko, kad nuo investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas priklauso Europos ateitis, todėl Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje „Europa 2020“ tam skiriamas ypatingas dėmesys.

 

Programa „Horizontas 2020“ padeda to siekti susiedama mokslinius tyrimus su inovacijomis ir sutelkdama dėmesį į tris pagrindines sritis: kokybiškas mokslas, pramonės subjektų lyderystė ir visuomeninio pobūdžio uždaviniai. Jos tikslas – užtikrinti, kad Europa turėtų pasaulinio lygio mokslą ir technologijas, kurios skatintų ekonominį augimą.

 

ES mokslinių tyrimų finansavimas pagal ankstesnes bendrąsias programas jau suvedė tiek Europos, tiek kitų pasaulio šalių mokslininkus ir pramonininkus, ieškančius įvairių problemų sprendimų. Jų inovacijos prisidėjo prie geresnio gyvenimo užtikrinimo, padėjo saugoti aplinką, o Europos pramonei padėjo tapti tvaresne ir konkurencingesne. Programoje „Horizontas 2020“ gali dalyvauti mokslininkai iš viso pasaulio. Jas vykdant sukaupta patirtis buvo iš esmės svarbi kuriant šią novatorišką programą, todėl Komisija rinko jų atsiliepimus ir atsižvelgė į valstybių narių, Europos Parlamento rekomendacijas bei į tai, ko buvo išmokta įgyvendinant ankstesnes programas. Buvo akivaizdu, kad programa „Horizontas 2020“ turi būti kuo paprastesnė jos naudotojams, todėl tokia ji ir buvo sukurta.