Investicijos į programą “HORIZONTAS 2020″ – 16 mlrd. eurų

Europos Komisija per ateinančius dvejus metus investuos beveik 16 mlrd. EUR į mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Horizontas 2020“!

Plačiau

Skatinamas Baltijos valstybių bendradarbiavimas programoje HORIZONTAS 2020

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia kvietimą teikti prašymus "Baltijos BONUS" papildomam finansavimui gauti 2015 metams. Prašymų pateikimo terminas: 2015 m. spalio 30 d. 17:00 val.

Plačiau

Paskelbtas Spartaus inovacijų diegimo pilotinės priemonės kvietimas

Paskelbtas naujos programos Horizontas 2020 priemonės – "Spartaus inovacijų diegimo priemonė", kurios tikslas yra paremti Europos ekonomiką novatoriškoms įmonėms ir organizacijoms teikiant dotacijas, kurios taptų galutiniu postūmiu puikioms idėjoms patekti į rinką, kvietimas.

Plačiau

Programa Horizontas 2020

HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių.

Plačiau

Artėjantys renginiai

2016 09 19 |

Konferencija ir partnerių paieškos renginys jūrų ir vidaus vandenų bei transporto tyrėjams

2016 m. rugsėjo 19-20 d. Gdanske (Lenkija) įvyks konferencija ir partnerių paieškos renginys programos „Horizontas 2020“ teminių krypčių SC2  „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“ ir SC4 "Transportas" paraiškų rengėjams.

2016 09 28 |

H2020 Inovatyvios medicinos iniciatyvos suinteresuotųjų šalių “Forumas 2016″

Inovatyvios medicinos iniciatyva (IMI) yra Europos Komisijos ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) organizacija. Ji remia tarptautinius mokslinių tyrimų projektus, skatina pramonės ir mokslo institucijų ekspertų tinklus bei siekia farmacijos naujovių plėtros Europoje.

2016 06 16 |

Seminaras „Lietuvos inovatyvių mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ galimybių plėtra“

Ūkio ministerija, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu su asociacija „INFOBALT“ kviečia Jus į seminarą kuriame bus pristatoma Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) priemonė (angl. Horizon 2020 SME Instrument). Renginys skirtas inovatyvių įmonių atstovams, norintiems padidinti įmonių augimo potencialą.

2016 05 24 |

Interaktyvus seminaras “Intelektinės nuosavybės valdymas gyvybės mokslų srityje”

Š.m. gegužės 24, 27 ir 30 d. vyks interaktyvūs mokymai-seminarai skirti Gyvybės mokslų srities projektų vykdytojams bei šios srities verslo sektoriaus atstovams. Seminarų metu bus diskutuojama apie patentinių paraiškų rengimą, intelektinės nuosavybės portfelio valdymą, gyvybės mokslų srities projektų rezultatų komercinimą.

2016 06 07 |

Tarptautiniai mokymai H2020 teminės krypties SC1 “Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė” paraiškų rengėjams

Š. m. birželio 7 d. Romoje (Italija) organizuojami tarptautiniai mokymai H2020 teminės krypties SC1 "Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė" 2017 m. kvietimų paraiškų rengėjams.

Lietuvos sveikatos sektoriaus įmonių, ligoninių, pacientų organizacijų atstovai, biomedicinos srities mokslininkai bei tyrėjai  kviečiami aktyviai dalyvauti.

Naujienos

2016 07 14 |

Paskelbti konkursai trims prizams energetikos srityje gauti

Europos Komisija paskelbė konkursus trims prizams iš programos Horizontas 2020 energetikos srityje gauti.

Prizai bus teikiami už inovatyvius sprendimus šiose kategorijose:

·         saulės energijos integravimas į istorinius pastatus

·         atsinaujinančios energijos vartojimas ligoninėse

·         produktų ir sprendimų, kurie padėtų sumažinti oro taršą panaudodami išmetamą CO2, vystymas

Bendra šių prizų vertė – 3,25 mln. eurų.

 

Daugiau informacijos apie šiuos prizus ir nuorodas į konkursų sąlygas galima rasti adresu:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-050716-2

 

Europos Komisija programoje Horizontas 2020 įsteigė eilę piniginių prizų (vadinamų skatinamaisiais prizais, angl. inducement prize) įvairiose tyrimų srityse. Jie yra skiriami už inovacijas, kurios prisideda prie europinių strategijų įgyvendinimo spręsdamos suformuluotus iššūkius.

2016 06 28 |

Armėnija – „Horizontas 2020” programos asocijuota narė

Armėnijos mokslininkai ir inovacijų kūrėjai nuo šiol galės pasinaudoti pilna prieiga prie ES tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“. Armėnijai galios tos pačios sąlygos kaip ir kitoms programos asocijuotų šalių  narėms.