Naujas kvietimas “Medžiagos švariam orui” Horizonto Prizui gauti

Europos Komisija paskelbė kvietimą "Medžiagos švariam orui" Horizonto Prizui  gauti. Prizo vertė – 3 mln. eurų.

Plačiau

Artėja H2020 programos “Bio-pramonės bendroji iniciatyva” kvietimas teikti paraiškas

Europos komisijos ir Bio-pramonės konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė "Bio-pramonės bendroji iniciatyva" planuoja 2017 m. balandžio mėn. skelbti naują kvietimą teikti paraiškas. Š.m.balandžio 28 d. Briuselyje įvyks Atvirų durų diena ir partnerių paieškos renginys.

Plačiau

Artėja 10-asis kvietimas Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) paraiškoms teikti

Nuo 2017 m. sausio 4 d. galima teikti paraiškas Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) 10-ojo kvietimo tematikų įgyvendinimui. Kvietimo biudžetas: 173 890 000 Eur.

Plačiau

Programa Horizontas 2020

HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių.

Plačiau

Artėjantys renginiai

2017 05 10 |

Dviejų dienų tarptautiniai mokymai Prahoje sveikatos ir biotechnologijos sektoriaus tyrėjams

Š. m. gegužės 10-11 dienomis organizuojami tarptautiniai mokymai Prahoje sveikatos ir biotechnologijos sektoriaus tyrėjams (angl.International Training: Exploitation of EU Project Results with a Focus on IP in the Field of Health and Biotechnology) . Renginio dalyviai bus supažindinti su intelektinės nuosavybės (IN) strategija ir valdymu. Plačiau apie renginį: https://www.iprhelpdesk.eu/registration/Prag2017

Registracija būtina.

Kontaktai: Hicham Abghay  (abghay@steinbeis-europa.de) ir Claire Fentsch (c.fentsch@eurice.eu).

2017 04 04 |

Internetinis seminaras “Klinikiniai tyrimai Horizontas 2020 projektuose”

Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti internetiniame seminare "Klinikiniai tyrimai Horizontas 2020 projektuose". Seminaras įvyks š.m. balandžio 4 d. Internetinis seminaras skirtas MVĮ, mokslo ir studijų institucijoms, kurios planuoja teikti paraiškas programos "Horizontas 2020" projektų vykdymui ir klinikiniams tyrimams. Registracija čia.

2017 02 14 |

Artimiausi renginiai H2020 projektų koordinatoriams

Š. m. vasario 14 d. ir kovo 1 d. Europos Komisija organizuoja programos "Horizontas 2020" projektų koordinatorių dienas. Renginiuose planuojama aptarti finansinius ir teisinius aspektus. 

2017 04 03 |

Artėja H2020 programos “Bio-pramonės bendroji iniciatyva” kvietimas teikti paraiškas

Europos komisijos ir Bio-pramonės konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė "Bio-pramonės bendroji iniciatyva" (angl. BBI JU, Bio-based Industries Joint Undertaking) planuoja 2017 m. balandžio mėn. skelbti naują kvietimą teikti paraiškas.

2017 02 02 |

Internetinis seminaras „ Programos „Horizontas 2020“ teisiniai ir finansiniai aspektai“

Maloniai kviečiame 2017 m. vasario 2 d. Lietuvos tyrėjus, teikusius ir ketinančius teikti „Horizontas 2020“ paraiškas, dalyvauti internetiniame seminare „Programos „Horizontas 2020“ teisiniai ir finansiniai aspektai“. Seminarą organizuoja projektas „Fit for Health 2.0“. Bastian Raue (Vokietijos NCP teisiniais ir finansiniais klausimais) pristatys paraiškų rengimo teisinius ir finansinius aspektus, projektų valdymą, ataskaitas bei apžvelgs kitus svarbius klausimus.

Seminaras nemokamas, tačiau iki š. m. sausio 30 d.  būtina registruotis  (dalyvių skaičius ribotas).

Naujienos

2017 05 31 |

Kvietimas mokslo ir studijų institucijoms kreiptis dėl HORIZONTAS 2020 paraiškų parengimo

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skatina dalyvavimą didžiausioje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizontas 2020" ir apmoka kokybiškų paraiškų parengimo išlaidas. Mokslo ir studijų institucijos iki š.m. gegužės 31 d. gali teikti finansines paraiškas dėl paraiškų, teikiamų pagal Europos Sąjungos  mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ , įsigyjant konsultacines paslaugas, parengimo išlaidų apmokėjimo.

Kreiptis dėl finansavimo gali mokslo ir studijų institucijos, nuo 2016 m. sausio 1 d. ar vėliau įsigijusios konsultacines paslaugas paraiškų Horizontas 2020 programai parengimui.

Tinkamam pareiškėjui avansu bus apmokama 20 procentų konsultacinių paslaugų vertės. Likusios lėšos bus išmokamos gavus Horizontas 2020 paraiškos vertinimo rezultatus. Jeigu parengta Horizontas 2020 paraiška bus įvertinta mažesniu nei slenkstiniu balu, Agentūros pervestos lėšos turės būti grąžinamos.

Didžiausia galima skirti lėšų suma vienos Horizontas 2020 paraiškos parengimui – 20 000 Eur (įskaitant visus mokesčius). Ši suma skiriama tuo atveju, jei pareiškėjas konsorciume, kurį sudaro ne mažiau nei 3 partneriai, dalyvauja koordinatoriaus teisėmis. Jei pareiškėjas konsorciume dalyvauja kaip partneris ir jo dalies biudžetas sudaro ne mažiau 10 proc. visos paraiškos biudžeto, skiriama suma – 10 000 Eur (įskaitant visus mokesčius). Didžiausias galimas Horizontas 2020 paraiškų skaičius vienam pareiškėjui, dėl kurių parengimo išlaidų finansavimo gali būti kreipiamasi šio kvietimo galiojimo metu – 3 paraiškos.

Daugiau informacijos čia.

2017 03 08 |

„Horizonto 2020“ pareiškėjams ir projektų vykdytojams: nauji pakeitimai dotacijos sutartyje

Europos Komisija (EK) 2017 m. vasario 27 d. pakeitė programos „Horizontas 2020“ pavyzdinę dotacijos sutarties formą. Joje pateikiami dotacijos sutarties pakeitimai, paaiškinimai, patikslinimai ir naujos taisyklės, o taip pat ir nuostatos, kaip jas taikyti atgaline data anksčiau pasirašytoms sutartims. Apie pasikeitimus paramos gavėjus, su kuriais sutartys pasirašytos ir su tais, su kuriais jas dar ruošiamasi pasirašyti, EK informuos individuliai.

Su atnaujinta dotacijos sutarties forma galima susipažinti dalyvių portalo (angl. participant portal) dokumentų dalyje (angl. reference documents). Visi svarbiausi pakeitimai, taip pat ir pakeitimų galiojimas atgaline data, yra pateikiami apžvalgoje.

Informacijos šaltinis: LMT