Naujas kvietimas “Medžiagos švariam orui” Horizonto Prizui gauti

Europos Komisija paskelbė kvietimą "Medžiagos švariam orui" Horizonto Prizui  gauti. Prizo vertė – 3 mln. eurų.

Plačiau

Artėja H2020 programos “Bio-pramonės bendroji iniciatyva” kvietimas teikti paraiškas

Europos komisijos ir Bio-pramonės konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė "Bio-pramonės bendroji iniciatyva" planuoja 2017 m. balandžio mėn. skelbti naują kvietimą teikti paraiškas. Š.m.balandžio 28 d. Briuselyje įvyks Atvirų durų diena ir partnerių paieškos renginys.

Plačiau

Artėja 10-asis kvietimas Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) paraiškoms teikti

Nuo 2017 m. sausio 4 d. galima teikti paraiškas Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) 10-ojo kvietimo tematikų įgyvendinimui. Kvietimo biudžetas: 173 890 000 Eur.

Plačiau

Programa Horizontas 2020

HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių.

Plačiau

Artėjantys renginiai

2017 02 14 |

Artimiausi renginiai H2020 projektų koordinatoriams

Š. m. vasario 14 d. ir kovo 1 d. Europos Komisija organizuoja programos "Horizontas 2020" projektų koordinatorių dienas. Renginiuose planuojama aptarti finansinius ir teisinius aspektus. 

2017 02 02 |

Internetinis seminaras „ Programos „Horizontas 2020“ teisiniai ir finansiniai aspektai“

Maloniai kviečiame 2017 m. vasario 2 d. Lietuvos tyrėjus, teikusius ir ketinančius teikti „Horizontas 2020“ paraiškas, dalyvauti internetiniame seminare „Programos „Horizontas 2020“ teisiniai ir finansiniai aspektai“. Seminarą organizuoja projektas „Fit for Health 2.0“. Bastian Raue (Vokietijos NCP teisiniais ir finansiniais klausimais) pristatys paraiškų rengimo teisinius ir finansinius aspektus, projektų valdymą, ataskaitas bei apžvelgs kitus svarbius klausimus.

Seminaras nemokamas, tačiau iki š. m. sausio 30 d.  būtina registruotis  (dalyvių skaičius ribotas).

2017 01 19 |

Atvirų durų diena H2020 Sveikatos teminės srities atstovams

Informuojame, kad 2017 m. sausio 19 d. Zagrebe (Kroatija) įvyks atvirų durų renginys "Horizontas 2020" teminės srities  „SC1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ atstovams. Renginį organizuoja šios teminės srities atstovai (angl. Health NCP Network, HNN 2.0 projektas) kartu su Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network, EEN) partneriais.

2016 12 07 |

H2020 Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) artėjančio kvietimo apžvalgai organizuojami internetiniai seminarai

Artimiausiu metu bus skelbiamas dešimtasis priemonės IMI2 kvietimas teikti paraiškas tarptautinių projektų vykdymui. IMI2 tikslas – spartinti vaistų kūrimą, tęsti tyrimus ir plėtrą tose srityse, kuriose nepatenkinami medicinos poreikiai, bei ieškoti kontrolės sprendimų, viliantis greičiau pereiti nuo tyrimų prie inovacijų.

2016 10 12 |

Europa 2030

Š. m. spalio 12 d. Briuselyje (Belgija) organizuojama konferencija "Research Strategies: Europe 2030 and the next Framework Programme".

Naujienos

2017 03 13 |

Kvietimas teikti paraiškas Horizontas 2020 ERA-NET projektui “SUSFOOD”

Š. m. sausio mėn. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Horizontas 2020 teminės krypties SC2 ERA-NET projektą "SUSFOOD" (angl. Sustainable food production and consumption; liet. Tvari maisto gamyba ir vartojimas). Pagal kvietimą skelbiamas dvipakopis paraiškų priėmimas. Tarptautinį konsorciumą turi sudaryti mažiausiai trys nepriklausomi tinkami pareiškėjai iš mažiausiai trijų SUSFOOD2 programos priede 3 pateiktų šalių partnerių. Paraiška pildoma anglų kalba. Išankstinės pirmos pakopos trumposios paraiškos teikiamos anglų kalba elektroninėje sistemoje iki 2017 m. kovo 13 d. Bendra konsorciumo projekto suma negali viršyti 1,5 mln. eurų. Maksimali Lietuvos dalyvio prašoma suma – 100 000 eurų. Finansavimo intensyvumas  - iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto trukmė  - iki 36 mėnesių. Plačiau apie kvietimą čia.

2017 02 02 |

Naujas kvietimas “Medžiagos švariam orui” Horizonto Prizui gauti

Europos Komisija paskelbė kvietimą "Medžiagos švariam orui" Horizonto Prizui  gauti. Prizo vertė – 3 mln. eurų.

​Paraiškas gali teikti fiziniai asmenys, organizacijos, asmenų grupės ir/ar organizacijos iš Europos Sąjungos valstybių narių ar asocijuotų šalių. Terminas paraiškų teikimui – 2018 m. sausio 23 d. Konkurso taisyklės ir paraiškų teikimas čia. Visus klausimus galima teikti el. adresu: EC-CLEAN-AIR-PRIZE@ec.europa.eu.