Investicijos į programą “HORIZONTAS 2020″ – 16 mlrd. eurų

Europos Komisija per ateinančius dvejus metus investuos beveik 16 mlrd. EUR į mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Horizontas 2020“!

Plačiau

Skatinamas Baltijos valstybių bendradarbiavimas programoje HORIZONTAS 2020

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia kvietimą teikti prašymus "Baltijos BONUS" papildomam finansavimui gauti 2016 metams. Prašymų pateikimo terminas: 2016 m. lapkričio 30 d. 17:00 val.

Plačiau

Europos Komisija kviečia dalyvauti programos „Horizontas 2020“ apklausoje

Europos Komisija rengia apklausą apie ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Apklausos anketą kviečiamos užpildyti organizacijos, mokslininkai, verslininkai ir kiti suinteresuoti asmenys, dalyvavę programoje.

Plačiau

Programa Horizontas 2020

HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių.

Plačiau

Artėjantys renginiai

2016 12 07 |

H2020 Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) artėjančio kvietimo apžvalgai organizuojami internetiniai seminarai

Artimiausiu metu bus skelbiamas dešimtasis priemonės IMI2 kvietimas teikti paraiškas tarptautinių projektų vykdymui. IMI2 tikslas – spartinti vaistų kūrimą, tęsti tyrimus ir plėtrą tose srityse, kuriose nepatenkinami medicinos poreikiai, bei ieškoti kontrolės sprendimų, viliantis greičiau pereiti nuo tyrimų prie inovacijų.

2017 01 19 |

Atvirų durų diena H2020 Sveikatos teminės srities atstovams

Informuojame, kad 2017 m. sausio 19 d. Zagrebe (Kroatija) įvyks atvirų durų renginys "Horizontas 2020" teminės srities  „SC1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ atstovams. Renginį organizuoja šios teminės srities atstovai (angl. Health NCP Network, HNN 2.0 projektas) kartu su Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network, EEN) partneriais.

2016 10 12 |

Europa 2030

Š. m. spalio 12 d. Briuselyje (Belgija) organizuojama konferencija "Research Strategies: Europe 2030 and the next Framework Programme".

2016 10 05 |

Kasmetinė SET (Strateginių energetikos technologijų) plano konferencija

Kasmetinė SET (Strateginių energetikos technologijų) plano konferencija organizuojama Bratislavoje (Slovakija) lapkričio 30 – gruodžio 2 dienomis. Tai svarbiausias ES renginys energetikos tematikoje, apžvelgiantis Europos Energijos sąjungos strategijos įgyvendinimą.

2016 10 12 |

Tarptautinė konferencija “FOOD 2030″

Š. m. spalio 12-13 d. Briuselyje (Belgija) įvyks tarptautinė konferencija "FOOD 2030".

Naujienos

2016 12 01 |

Sveikatos, gyvybės mokslų ir bioekonomikos sektoriaus atstovus kviečiame jungtis į asociaciją ScanBalt® fmba

ScanBalt® fmba yra nepelno asociacija, jungianti daugiau kaip 3000 įmonių, 50 sveikatos apsaugos tinklų ir klasterių, 75 mokslo parkus ir 60 universitetų. Asociacija skatina mokslininkų ir verslo atstovų tarpregioninį bendradarbiavimą, konsultuoja projektų rengimo klausimais, padeda juos rengti, suranda partnerius ir kt.

Kviečiame jungtis.

 

2016 10 27 |

Europos inovacijų ir technologijų instituto išorinis vertinimas

Paskelbtas Europos inovacijų ir technologijų instituto išorinis vertinimas