Investicijos į programą “HORIZONTAS 2020″ – 16 mlrd. eurų

Europos Komisija per ateinančius dvejus metus investuos beveik 16 mlrd. EUR į mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Horizontas 2020“!

Plačiau

Skatinamas Baltijos valstybių bendradarbiavimas programoje HORIZONTAS 2020

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia kvietimą teikti prašymus "Baltijos BONUS" papildomam finansavimui gauti 2016 metams. Prašymų pateikimo terminas: 2016 m. lapkričio 30 d. 17:00 val.

Plačiau

Europos Komisija kviečia dalyvauti programos „Horizontas 2020“ apklausoje

Europos Komisija rengia apklausą apie ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Apklausos anketą kviečiamos užpildyti organizacijos, mokslininkai, verslininkai ir kiti suinteresuoti asmenys, dalyvavę programoje.

Plačiau

Programa Horizontas 2020

HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių.

Plačiau

Artėjantys renginiai

2017 02 02 |

Internetinis seminaras „ Programos „Horizontas 2020“ teisiniai ir finansiniai aspektai“

Maloniai kviečiame 2017 m. vasario 2 d. Lietuvos tyrėjus, teikusius ir ketinančius teikti „Horizontas 2020“ paraiškas, dalyvauti internetiniame seminare „Programos „Horizontas 2020“ teisiniai ir finansiniai aspektai“. Seminarą organizuoja projektas „Fit for Health 2.0“. Bastian Raue (Vokietijos NCP teisiniais ir finansiniais klausimais) pristatys paraiškų rengimo teisinius ir finansinius aspektus, projektų valdymą, ataskaitas bei apžvelgs kitus svarbius klausimus.

Seminaras nemokamas, tačiau iki š. m. sausio 30 d.  būtina registruotis  (dalyvių skaičius ribotas).

2017 01 19 |

Atvirų durų diena H2020 Sveikatos teminės srities atstovams

Informuojame, kad 2017 m. sausio 19 d. Zagrebe (Kroatija) įvyks atvirų durų renginys "Horizontas 2020" teminės srities  „SC1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ atstovams. Renginį organizuoja šios teminės srities atstovai (angl. Health NCP Network, HNN 2.0 projektas) kartu su Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network, EEN) partneriais.

2016 12 07 |

H2020 Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) artėjančio kvietimo apžvalgai organizuojami internetiniai seminarai

Artimiausiu metu bus skelbiamas dešimtasis priemonės IMI2 kvietimas teikti paraiškas tarptautinių projektų vykdymui. IMI2 tikslas – spartinti vaistų kūrimą, tęsti tyrimus ir plėtrą tose srityse, kuriose nepatenkinami medicinos poreikiai, bei ieškoti kontrolės sprendimų, viliantis greičiau pereiti nuo tyrimų prie inovacijų.

2016 10 12 |

Europa 2030

Š. m. spalio 12 d. Briuselyje (Belgija) organizuojama konferencija "Research Strategies: Europe 2030 and the next Framework Programme".

2016 10 05 |

Kasmetinė SET (Strateginių energetikos technologijų) plano konferencija

Kasmetinė SET (Strateginių energetikos technologijų) plano konferencija organizuojama Bratislavoje (Slovakija) lapkričio 30 – gruodžio 2 dienomis. Tai svarbiausias ES renginys energetikos tematikoje, apžvelgiantis Europos Energijos sąjungos strategijos įgyvendinimą.

Naujienos

2017 04 03 |

Artėja H2020 programos “Bio-pramonės bendroji iniciatyva” kvietimas teikti paraiškas

Europos komisijos ir Bio-pramonės konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė "Bio-pramonės bendroji iniciatyva" (angl. BBI JU, Bio-based Industries Joint Undertaking) planuoja 2017 m. balandžio mėn. skelbti naują kvietimą teikti paraiškas.

2017 01 05 |

Rengiantiems „Horizonto 2020“ konkursų paraiškas: pasikeitė Šveicarijos statusas

Remiantis dvišaliu susitarimu nuo 2017 m. sausio 1 d. Šveicarija tampa asocijuota programos „Horizontas 2020“ nare (angl. associated country). 2014–2016 m. daugelyje „Horizonto 2020“ schemų ši šalis dalyvavo kaip trečioji šalis ir jos tyrėjams „Horizonto 2020“ projektuose buvo taikomos kitokios konkursų sąlygos.