Paskelbtas konkursas „ Horizontas 2020“ premijai “Mamos ir vaiko sveikata”

Paskelbtas konkursas „ Horizontas 2020“  premijai "Mamos ir vaiko sveikata". Prizo vertė – 1 mln. eurų.

Plačiau

Artėja H2020 programos “Bio-pramonės bendroji iniciatyva” kvietimas teikti paraiškas

Europos komisijos ir Bio-pramonės konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė "Bio-pramonės bendroji iniciatyva" planuoja 2017 m. balandžio mėn. skelbti naują kvietimą teikti paraiškas. Š.m.balandžio 28 d. Briuselyje įvyks Atvirų durų diena ir partnerių paieškos renginys.

Plačiau

Naujas kvietimas “Medžiagos švariam orui” Horizonto Prizui gauti

Europos Komisija paskelbė kvietimą "Medžiagos švariam orui" Horizonto Prizui  gauti. Prizo vertė – 3 mln. eurų.

Plačiau

Programa Horizontas 2020

HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių.

Plačiau

Artėjantys renginiai

2017 11 09 |

H2020 ICT PROPOSERS’ DAY 2017

"H2020 ICT PROPOSERS' DAY 2017" INFORMACINĖ DIENA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus dalyvauti EK 2017 m. lapkričio 9–10 dienomis Budapešte (Vengrija) organizuojamame renginyje „ICT Proposers’ Day 2017“. 2016 m. analogiškame renginyje dalyvavo daugiau kaip 800 dalyvių iš 46 pasaulio valstybių. Renginio dienomis dienomis bus organizuojami darbo susitikimai, todėl tai puiki proga užmegzti naujus kontaktus ieškantiems partnerių ir planuojantiems rengti naujus projektusRenginys orientuotas į Horizontas 2020 darbo programos 2018-2020 Informacinių ir ryšių technologijų srities kvietimus.

Dalyviai turės galimybę:

 • pateikti savo projektų idėjas (Networking session);
 • dalyvauti informacinėje sesijoje: kaip parengti konkuruojančias H2020 paraiškas;
 • pristatyti savo instituciją ir vykdomą veiklą informaciniuose stenduose;
 • dalyvauti iš anksto suplanuotuose B2B susitikimuose;
 • turėti neformalius susitikimus su būsimais partneriais.

Daugiau informacijos ir registracija čia.

Planuojama atrinkti 5-10 atstovų iš įvairių organizacijų.

Tinkamos dalyvavimo misijoje išlaidos, kurios gali būti kompensuojamos Agentūros:

 1.  Kelionės išlaidos į/iš Vengriją;
 2.  Apgyvendinimo išlaidos;
 3.  Kelionės į tikslinę šalį metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos;
 4.  Vietinių kelionių tikslinės šalies teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos, jeigu jos susijusios su misijos tikslais;
 5.  Maistpinigiai, neviršijant dienpinigių normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“(jeigu organizacija neišmoka dienpinigių).

Svarbūs dokumentai

 1. Projekto TYKU2 aprašas
 2. Paraiška dėl dalyvavimo renginiuose

Paraiškos teikiamos iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. el. paštu: info@mita.lt

Kontaktai pasiteirauti:  ​ Sonata Juciutė, tel.: (8 5) 2 127 430, el. paštas: sonata.juciute@mita.ltŽanas Matuzanis, tel.: (8 5) 2 644 715, el. paštas: zanas.matuzanis@mita.lt

2017 07 03 |

H2020 Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) artėjančių kvietimų apžvalgai organizuojami internetiniai seminarai

Inovatyvios medicinos iniciatyva (IMI2) yra Europos Komisijos ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) organizacija. IMI2 tikslas – spartinti vaistų kūrimą, tęsti tyrimus ir plėtrą tose srityse, kuriose nepatenkinami medicinos poreikiai, bei ieškoti kontrolės sprendimų, viliantis greičiau pereiti nuo tyrimų prie inovacijų.

Artimiausiu metu bus skelbiamas vienuoliktasis ir dvyliktasis kvietimai teikti paraiškas IMI 2 tarptautinių projektų vykdymui.

Informaciją apie preliminarias kvietimų tematikas yra čia.

Š. m. liepos mėn. organizuojamas internetinių seminarų ciklas (būtina registruotis) apie dalyvavimo taisykles ir kvietimo tematikas:

2017 11 14 |

H2020 teminės krypties SC 2 „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“ atstovus kviečiame dalyvauti Info savaitės renginiuose Briuselyje

Maloniai informuojame, kad š. m. lapkričio 14-17 d. įvyks H2020 teminės krypties SC2 „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“ Info savaitė, kurią organizuoja Europos Komisijos Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (angl. The Research Executive Agency, REA), Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas (angl. The Directorate-General for Research and Innovation, DG RTD) ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas (angl. The Directorate-General for Agriculture and Rural Development, DG AGRI).

2017 10 03 |

Artėja registracija į Atvirų durų informacinį renginį “Pramonės naujovės ir didelio poveikio technologijos” Briuselyje

Maloniai informuojame, kad š. m. spalio 3-4 d. Briuselyje Europos Komisija (EK) organizuoja Atvirų durų informacinį renginį skirtą  "Horizontas 2020" teminės srities „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“ dalyviams planuojantiems teikti paraiškas kvietime "Pagrindinės didelio poveikio technologijos (angl. Key Enabling Technologies, KET)". KET apima mikro- ir nano elektroniką, fotoniką, nanotechnologijas, biotechnologijas, pažangiąsias medžiagas ir pažangiąsias gamybos sistemas.

2017 10 12 |

Konferencija “Europos mokslinių tyrimų kokybė – poveikis ir vertė visuomenei” Estijoje

Informuojame, kad Estijos Mokslo taryba ir Estijos Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė kvietimą į konferenciją "Europos mokslinių tyrimų kokybė – poveikis ir vertė visuomenei" (angl. European Research Excellence – Impact and Value for Society), kuri įvyks Estijos pirmininkavimo ES metu, š.m. spalio 12 d. Taline (Estija).

Naujienos

2017 07 20 |

Programos „Horizontas 2020“ vidurio vertinimas

Europos Komisija paskelbė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau ‒ H2020) vidurio vertinimo analizę. Tikimasi, kad tarpinis vertinimas prisidės prie H2020 paskutinės 2018–2020 metų darbo programos ir būsimos ES 9-ios bendrosios programos tobulinimo. Per pirmuosius trejus metus nuo H2020 įgyvendinimo pradžios pasirašyta virš 11 tūkst. dotacijos sutarčių, kurioms finansuoti skirta apie 20,4 mlrd. eurų (apie ketvirtadalis viso H2020 biudžeto). Per visą H2020 įgyvendinimo laikotarpį buvo pateikta virš 100 000 paraiškų.

2017 07 17 |

Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO

Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių ir kompetencijos biuro Briuselyje LINO tikslas – padėti Lietuvos tyrėjams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir dalyvauti Europos Sąjungos mokslo finansavimo programose, būti pagrindiniu, greičiausiu ir patikimiausiu informacijos šaltiniu apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamose tarptautinėse programose.