Investicijos į programą “HORIZONTAS 2020″ – 16 mlrd. eurų

Europos Komisija per ateinančius dvejus metus investuos beveik 16 mlrd. EUR į mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Horizontas 2020“!

Plačiau

Skatinamas Baltijos valstybių bendradarbiavimas programoje HORIZONTAS 2020

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia kvietimą teikti prašymus "Baltijos BONUS" papildomam finansavimui gauti 2015 metams. Prašymų pateikimo terminas: 2015 m. spalio 30 d. 17:00 val.

Plačiau

Paskelbtas Spartaus inovacijų diegimo pilotinės priemonės kvietimas

Paskelbtas naujos programos Horizontas 2020 priemonės – "Spartaus inovacijų diegimo priemonė", kurios tikslas yra paremti Europos ekonomiką novatoriškoms įmonėms ir organizacijoms teikiant dotacijas, kurios taptų galutiniu postūmiu puikioms idėjoms patekti į rinką, kvietimas.

Plačiau

Programa Horizontas 2020

HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių.

Plačiau

Artėjantys renginiai

2016 06 16 |

Seminaras „Lietuvos inovatyvių mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ galimybių plėtra“

Ūkio ministerija, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu su asociacija „INFOBALT“ kviečia Jus į seminarą kuriame bus pristatoma Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) priemonė (angl. Horizon 2020 SME Instrument). Renginys skirtas inovatyvių įmonių atstovams, norintiems padidinti įmonių augimo potencialą.

2016 05 24 |

Interaktyvus seminaras “Intelektinės nuosavybės valdymas gyvybės mokslų srityje”

Š.m. gegužės 24, 27 ir 30 d. vyks interaktyvūs mokymai-seminarai skirti Gyvybės mokslų srities projektų vykdytojams bei šios srities verslo sektoriaus atstovams. Seminarų metu bus diskutuojama apie patentinių paraiškų rengimą, intelektinės nuosavybės portfelio valdymą, gyvybės mokslų srities projektų rezultatų komercinimą.

2016 06 07 |

Tarptautiniai mokymai H2020 teminės krypties SC1 “Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė” paraiškų rengėjams

Š. m. birželio 7 d. Romoje (Italija) organizuojami tarptautiniai mokymai H2020 teminės krypties SC1 "Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė" 2017 m. kvietimų paraiškų rengėjams.

Lietuvos sveikatos sektoriaus įmonių, ligoninių, pacientų organizacijų atstovai, biomedicinos srities mokslininkai bei tyrėjai  kviečiami aktyviai dalyvauti.

2016 06 27 |

H2020 teminės krypties SC „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“ atstovus kviečiame registruotis ir dalyvauti Info savaitės renginiuose

Maloniai informuojame, kad norintys dalyvauti š.m. birželio 27-29 d.  H2020 teminės krypties SC2 „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“  renginiuose jau gali registruotis.

2016 04 21 |

H2020 programos “Bio-industrijų bendroji iniciatyva” informacinė diena internetu

Malonu informuoti apie galimybę Europos komisijos ir Bio-industrijų konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystės "Bio-industrijų bendroji iniciatyva" (BBI JU, Bio-based Industries Joint Undertaking) 2016 m. balandžio 21 d. organizuoto informacinio renginio transliaciją stebėti internetu.

Bio-industrijų bendroji iniciatyva BBI JU kviečia teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių, klasterių, prekybos asociacijų atstovus inovatyvių technologijų bei naujų sprendimų bio-produktų (maisto, pašarų, cheminių medžiagų, degalų ir kt.) gamybai finansuoti.

Paraiškos priimamos iki 2016 m. rugsėjo 8 d.

Naujienos

2016 08 28 |

EK kviečia teikti atsiliepimus apie H2020 teminės krypties „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“ 2018-2020 m. darbo programą

EK kviečia teikti atsiliepimus apie H2020 teminės krypties SC2 „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“ 2018-2020 m. darbo programą: strategiją, tikslą, apimtį ir tikėtiną poveikį.

2016 06 07 |

Europos Inovacijų ir technologijų institutas (EIT) paskelbė kvietimą teikti paraiškas ES informacinių technologijų startuoliams

Europos Inovacijų ir technologijų institutas (EIT)  paskelbė kvietimą teikti paraiškas ES informacinių technologijų startuoliams kurie norėtų augti ir prisijungti prie EIT Digital Accelerator iniciatyvos.