Paskelbtas konkursas „ Horizontas 2020“ premijai “Mamos ir vaiko sveikata”

Paskelbtas konkursas „ Horizontas 2020“  premijai "Mamos ir vaiko sveikata". Prizo vertė – 1 mln. eurų.

Plačiau

Artėja H2020 programos “Bio-pramonės bendroji iniciatyva” kvietimas teikti paraiškas

Europos komisijos ir Bio-pramonės konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė "Bio-pramonės bendroji iniciatyva" planuoja 2017 m. balandžio mėn. skelbti naują kvietimą teikti paraiškas. Š.m.balandžio 28 d. Briuselyje įvyks Atvirų durų diena ir partnerių paieškos renginys.

Plačiau

Naujas kvietimas “Medžiagos švariam orui” Horizonto Prizui gauti

Europos Komisija paskelbė kvietimą "Medžiagos švariam orui" Horizonto Prizui  gauti. Prizo vertė – 3 mln. eurų.

Plačiau

Programa Horizontas 2020

HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių.

Plačiau

Artėjantys renginiai

2017 04 07 |

Kviečiame į konferenciją „Marie Skłodowska-Curie veiklos“: 20-ies metų investicijos į tyrėjų karjerą“

Lietuvos mokslo taryba mini žymios mokslininkės Marie Skłodowska-Curie vardu pavadintos programos 20-metį ir rengia renginį, skirtą aptarti programos perspektyvas, tyrėjų galimybes, susipažinti su lietuvių tyrėjų sėkmės istorijomis.

Lietuvoje „Marie Skłodowska-Curie veiklų“ (MSCA) nacionalinio atstovo (NCP) funkciją vykdo Lietuvos mokslo taryba. NCP viešina informaciją apie MSCA ir teikia kvalifikuotą pagalbą į finansavimą pretenduojantiems ir jau ja besinaudojantiems Lietuvos tyrėjams, mokslo ir studijų institucijoms ir įmonėms.

Kviečiame š. m. balandžio 7 d. (Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius) dalyvauti konferencijoje „Marie Skłodowska-Curie veiklos“: 20-ies metų investicijos į tyrėjų karjerą“.

Maloniai prašome iš anksto registruotis elektroniškai iki 2017 m. balandžio 5 d.

2017 05 10 |

Dviejų dienų tarptautiniai mokymai Prahoje sveikatos ir biotechnologijos sektoriaus tyrėjams

Š. m. gegužės 10-11 dienomis organizuojami tarptautiniai mokymai Prahoje sveikatos ir biotechnologijos sektoriaus tyrėjams (angl.International Training: Exploitation of EU Project Results with a Focus on IP in the Field of Health and Biotechnology) . Renginio dalyviai bus supažindinti su intelektinės nuosavybės (IN) strategija ir valdymu. Plačiau apie renginį: https://www.iprhelpdesk.eu/registration/Prag2017

Registracija būtina.

Kontaktai: Hicham Abghay  (abghay@steinbeis-europa.de) ir Claire Fentsch (c.fentsch@eurice.eu).

2017 04 04 |

Internetinis seminaras “Klinikiniai tyrimai Horizontas 2020 projektuose”

Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti internetiniame seminare "Klinikiniai tyrimai Horizontas 2020 projektuose". Seminaras įvyks š.m. balandžio 4 d. Internetinis seminaras skirtas MVĮ, mokslo ir studijų institucijoms, kurios planuoja teikti paraiškas programos "Horizontas 2020" projektų vykdymui ir klinikiniams tyrimams. Registracija čia.

2017 02 14 |

Artimiausi renginiai H2020 projektų koordinatoriams

Š. m. vasario 14 d. ir kovo 1 d. Europos Komisija organizuoja programos "Horizontas 2020" projektų koordinatorių dienas. Renginiuose planuojama aptarti finansinius ir teisinius aspektus. 

2017 04 03 |

Paskelbtas H2020 programos “Bio-pramonės bendroji iniciatyva” kvietimas teikti paraiškas

2017 m. balandžio 11 d. Europos komisijos ir Bio-pramonės konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė "Bio-pramonės bendroji iniciatyva" (angl. BBI JU, Bio-based Industries Joint Undertaking) paskelbė  naują kvietimą teikti paraiškas. Paraiškos bus priimamos iki š. m. rugsėjo 7 d.

Naujienos

2017 06 09 |

KVIEČIAME JUNGTIS Į H2020 “Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija” VEIKLOS GRUPĘ

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ (toliau – H2020 SC3) tikslas – pasitelkiant technologijas, užtikrinti  energijos perėjimą prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energetikos sistemos bei prisidėti įgyvendinant ES Energetikos 2030 tikslus:

2017 05 31 |

KVIEČIAME JUNGTIS Į H2020 “Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas” VEIKLOS GRUPĘ

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) prioritetas Pramonės lyderystė (angl. Industrial  Leadership) remia tyrimus pramonės technologijų srityse bei novatoriškas technologijas, kurios būtinos norint naujoves pritaikyti visuose sektoriuose. Didelio poveikio technologijų t. y. mikro- ir nano elektronikos, fotonikos, pažangios gamybos ir medžiagų, biotechnologijos ir nanotechnologijos taikymu grindžiami novatoriški gaminiai, tokie kaip išmanieji telefonai, didelio našumo maitinimo elementai, lengvosios transporto priemonės, nanomedikamentai, išmanieji audiniai ir daugybė kitų.

H2020 skatina verslo įmones daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir svarbias sritis, kuriose jos galėtų bendradarbiauti su viešuoju sektoriumi kurdamos inovacijas. H2020 viešojo ir privačiųjų sektorių partnerystė „Ateities gamyklų iniciatyva“ (angl. Factories for the Future) skirta skatinti pramonės mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, susijusius su pažangiomis gamybos technologijomis; „Tvaraus proceso pramonė“ (angl. Sustainable Process Industry) siekia efektyviai naudoti išteklius ir energiją; „Energiją tausojančių pastatų iniciatyva“ (angl. Energy-efficient Buildings“) skirta skatinti ekologiškas technologijas ir kurti efektyviai energiją vartojančias sistemas bei medžiagas, kurios būtų naudojamos naujuose ar renovuotuose pastatuose.

Lietuvos dalyvavimo H2020 teminės srities „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“ (toliau – NMBP) kvietimuose statistika rodo, kad ši sritis yra patraukli mūsų šalies mokslo ir verslo atstovams. 2014 – 2016 m. tinkamose vertinti paraiškose Lietuvos dalyvių skaičius – 91, finansuotinų paraiškų sąraše – 8 (EK 2017-02-28 duomenys). Didelis skirtumas tarp teiktų paraiškų ir finansavimą gavusių dalyvių skaičiaus rodo, kad reikia stiprinti esamas dalyvavimą skatinančias priemones bei ieškoti naujų būdų kurie didintų mūsų šalies pareiškėjų sėkmę.

Europos Komisija (EK) yra sukūrusi H2020 komitetų atstovų ir ekspertų bei nacionalinių kontaktinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) tinklą:

  • NCP pagrindinė funkcija – teikti praktinę informaciją ir pagalbą programos H2020 pareiškėjams ir dalyviams. Vienos svarbiausių NCP veiklų yra kokybiškai informuoti klientus apie dalyvavimo H2020 sąlygas, įvertinti idėjos tinkamumą kvietimo tematikai, nustatyti kuriamos technologijos parengties lygio atitikimą kvietimo reikalavimams, padėti ieškoti konsorciumo partnerių, patarti projekto valdymo (dalyvių skaičius projekte, projekto veiklos, biudžetas, ir kt.), verslo plano rengimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir kitais klausimais, atlikti paraiškos tikrinimą (angl. pre-reading) ir pateikti komentarus bei siūlymus dėl parengtos paraiškos tobulinimo, supažindinti klientus su skirtingų finansavimo schemų (RIA, IA, CSA, ERA NET, PPP) specifika ir kt.
  • Atstovas ir ekspertai H2020 NMBP komitete atstovauja Lietuvos interesams EK posėdžiuose ir juose pasisako, teikia dalyvavimo posėdyje dalykines ataskaitas bei kitą informaciją ar apžvalgą suinteresuotoms šalims.

Stiprus NCP ir H2020 NMBP atstovų bei ekspertų tinklas galėtų būti viena iš nefinansinės paramos H2020 potencialiems dalyviams formų, darančių reikšmingą įtaką tiek dalyvavimo H2020 programoje aktyvumui skatinti, tiek ir teikiamų paraiškų kokybei gerinti. Šio tinklo veiklų efektyvumui stiprinti yra labai svarbus bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis. Tuo tikslu Lietuvos atstovų ir ekspertų H2020 NMBP komitete bei NCP veiklai gerinti buvo sukurta NMBP veiklos grupė, kurią sudaro 7 nariai atstovaujantys 6 institucijas (Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, UAB „Baltic Orthoservice“, LINPRA, Lietuvos vadybos konsultantų asociacija ir MITA). Veiklos grupė informacija dalinasi duomenų bazės MIDAS prieigoje bei atvirų susitikimų metu. Tikimasi, kad aktyvus grupės narių bendravimas ir nuomonės išsakymas stiprins Lietuvos atstovų veiklą H2020 NMBP komitete bei gerins NCP informacijos skaidą. Veiklos grupė yra atvira ir laukia mokslo bei verslo atstovų, kurie suinteresuoti dalyvauti H2020 NMBP programos svarstymuose, kvietimuose bei projektų vykdyme.

Kviečiame jungtis į H2020 NMBP veiklos grupę.

Kontaktinė informacija. Dr. Edita Bagdonaitė, NMBP NCP, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt